Dokumentazioa

  • Argitalpenak: laneko segurtasun eta osasun alorreko baldintzak hobetzen laguntze aldera, ezaguera sortzeko informazioa eskaintzen dugu [informazio gehiago]
  • Estrategiak, planak eta memoriak:  hemen daude gure helburuak lortzen laguntzen diguten dokumentuak [informazio gehiago]
  • Estatistikak:  hilero argitaratzen ditugu Euskal Autonomia Erkidegoko lan istripuei, gaixotasun profesionalei eta gaixotasun profesionalen susmoei buruzko estatistikak [informazio gehiago]
  • Liburutegia:  laneko segurtasunaren eta osasunaren alorrean diharduten pertsona guztiei laguntza bibliografikoa eta dokumentala ematen ditugu [informazio gehiago]
  • Araudia: laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauak hautatzea [informazio gehiago]
  • Kartelak eta liburuxkak: laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten hainbat gairi buruzko material grafikoa duzu eskuragarri hemen [informazio gehiago]
  • Alerta-fitxak: istripu eta gaixotasun errepikakorrak prebenitzeko fitxak. [informazio gehiago]
  • Gaikako webguneak: ezagutu gaiaren arabera antolatutako gure gune txiki guztiak, hala nola gazteria, psikosoziologia, Cano Taldea eta Datuen gutxieneko multzoa [informazio gehiago]