BAME eta BAEE

Osalanek Euskadiko Lan Osasuneko Irakaskuntza Unitate Multiprofesionalarekin lan egiten du BAMEen (Mediku eta Barne Mediku Egoiliarren) eta BAEEen (Erizain Egoiliarren) prestakuntzan, beren prestakuntza-aldian egiten duten txandakatzean. BAMEen kasuan, txandakatzea egoitzaren hirugarren urtean gertatzen da, eta hiru hilabeteko iraupena du. EIRen kasuan, txandakatzea bizilekuko bigarren urtean egiten da, eta hilabete irauten du.

Era berean, UPV/EHUrekin lankidetzan aritzen da UPV/EHUko Erizaintza Graduko prestakuntza praktikoan, laugarren urteko praktikak sei astez egiteko.