Higiene industriala

Higiene Industriala izeneko 30. kapituluan, Lanaren Nazioarteko Erakundearen "Laneko Segurtasun eta Osasunaren Entziklopediaren" izenekoan, honela definitzen da Higiene Industriala: "lantokian edo lantokiarekin lotuta sortzen diren eta langileen osasuna eta ongizatea arriskuan jar dezaketen arriskuen aurrerapenaren, identifikazioaren, ebaluazioaren eta kontrolaren zientzia, inguruko erkidegoetan eta, oro har, ingurumenean izan dezakeen eragina kontuan hartuta". Prebentzio-diziplina honen helburua da, oro har, lanpostuetan egon litezkeen agente kimiko, fisiko eta/edo biologikoekin lotutako laneko gaixotasunak saihestea, konpentsaziorako legezko kalifikazioa gorabehera, lanpostuaren ingurune fisikoa aztertuz.

Prebentzio-diziplina hori lau adarretan banatu da historikoki:

  • Higiene teorikoa, eragileentzako esposizio-mugak zehazten dituena, dosi-erantzun edo agente-esposizio-denbora azterketen bidez, adibidez.
  • Higiene analitikoa. Adar horrek aukera emango du ingurunean dauden agente kimiko edo biologikoen laginak hartzeko eta aztertzeko, aplikatu beharreko metodoak zehaztean.
  • Landa-higienea. Horren funtzioa lanpostuen baldintzak aztertzea da: bertan dauden agenteak, kopuruak, prozesuak, laginak hartzea, etab.
  • Higiene operatiboa, lortutako datuekin, bertan dauden agenteak ezabatzeko, murrizteko eta/edo kontrolatzeko ekintza zuzentzaileak eta/edo prebentziozkoak zehazten dituen adarra.