Laneko medikuntza - Osasun postokupazionalaren zaintza


Zaintza mota hau latentzia-aldi luzea duten arrisku-faktoreekiko esposizioa amaitu ondoren egiten zaie langileei; izan ere, askotan, baliteke arriskuak eragiten duen kaltea esposizioa amaitu ondoren agertzea.

Laneko agente jakin batzuek (kantzerigenoek edota agente mutagenikoek) esposizioa amaitu ondoren kaltetu dezakete osasuna.

Lanaren osteko zaintza nork egin behar duen zehazteko, honako bi egoera hauek bereizi behar ditugu:

  • Langileak esposizioa eragin zion enpresan jarraitzen badu, enpresako langileen osasuna zaintzeaz arduratzen den prebentzio-zerbitzuari dagokio jarraipena egitea. Hau da, enpresak jarraitzen du izaten osasuna arrisku horien aurrean eta orain egon daitezkeen esposizioen aurrean zaintzeko arduraduna.
  • Langileak lan-harremana eten badu, ordea, erretiroa hartu duelako edo enpresaz aldatu delako, Osasun Sistema Nazionalari (Osakidetza) dagokio lanaren osteko osasuna zaintzea.

Osalanen argitalpenakAmiantoaren eraginpean egon diren langileen osasun-zaintzako programa

Programa honen helburu nagusiak honako hauek dira:

  1. Langile horien osasun-egoeraren jarraipen egokia sustatzea.
  2. Iraganean nor egon zitekeen ikusgai jakitea.
  3. Amiantoarekiko lan-esposizioak osasunean eragindako kalteak aurkitzea, eta
  4. Balizko lanbide-gaixotasuna aitor dadin bultzatzea.

Amiantoaren eraginpean egon diren langileen osasun-zaintzako programa honen jarduketen artean, honako hauek daude:

  • Prebentzio-zerbitzuetan amiantoari egiten zaion osasun-zaintza espezifikoa kontrolatzea.
  • Osakidetzan lan egin osteko zaintzari laguntzea, langileek esposizioa gertatu zen enpresarekin lan-harremanik ez duten kasuetan.
  • Amiantoarekiko lan-esposizioarekin lotutako gaixotasun profesionaltzat jo daitezkeen osasun-kalteak jakinarazteko laguntza.
  • Lesio horien lan-jatorria zehaztu ondoren, beste langile batzuk bilatzen dira, indize-kasuaren antzeko lanak eginez antzeko esposizioak izan zitzaketenak, okupazio ondoko zaintza sustatzeko. Horretarako, azalpen hori egin ahal izan zen enpresari lehengo lankideen zerrenda eskatzen diogu.

Horretarako "EAEko amiantoaren eraginpean egon daitezkeen langileen fitxategia" daukagu. Programaren tresna nagusia da. Erregistro honetan, programan adierazitako informazio guztia irauliko da, bai gaur egun amiantoa kentzen ari diren langileei buruzkoa, bai adierazitako langileei buruzkoa:

Loturak: