Irakaskuntza

Irakaskuntzaren sektoreak hainbat zeregin biltzen ditu, baina, zalantzarik gabe, irakasleak dira kolektiborik ugarienak. Kolektibo horrek hainbat arrisku ditu, lan-inguruneak berak, egin beharreko zereginek eta abarrek eragindakoak.

Nahiz eta tradizionalki irakasle-lana lan segurutzat jo izan den, errealitatean arriskuak ere agertzen dira eta istripuak gertatzen dira. Egia da istripuak ez direla larriak izaten, baina, hala ere, ikertu eta saihestu egin behar dira. Azken urteetan, gainera, prebentzioaren ikuspuntua aldatu egin da, arriskuen analisian sakonduz eta sektore horretan zuzenean aplikatzen diren ergonomia eta arrisku psikosozialak azpimarratuz. Laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa egokia eta eraginkorra funtsezkoa da langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko.Irakasleen artean gehien nabarmentzen den arriskuetako bat ahotsaren etengabeko erabilerarekin eta gehiegizko esfortzuarekin lotuta dago, hori baita bere lan-tresna nagusia, fonazioan eta hizketan organoei eragiten dieten patologiekin edo disfuntzioekin.

Jarduera garatzen den ingurunea bera arriskutsua izan daiteke berez, erosotasun termiko eta akustikoari arreta berezia eskainiz. Era berean, maila bereko erorikoak eta objektuen aurkako kolpeak gerta daitezke, kableekin estropezu egiteagatik, ordenagailuekin, tiradera irekiekin, mahai irekiekin. Gainera, ordu luzez zutik egon behar izateak muskulu-nahasmendu eskeletikoak eragin ditzake, eta, beraz, ergonomia prebentzio-tresna garrantzitsua da sektore horretan. Gainera, ez da ahaztu behar behin-behinekotasuna, adin-aniztasuna, ordutegi luzeak, telelana, ikasleekiko eta gurasoekiko tratua eta abar arrisku psikosozialen sorburu izan daitezkeela.

Kontuan hartu beharreko alderdi bat da in itinere istripuek sektore horretan duten eragina. Azken azterlanen arabera, gertatzen diren istripu guztien % 25 dira, eta, beraz, gero eta gehiago azpimarratu behar da egunero joan behar duten langileen bide-segurtasuneko prestakuntza. (CESMA 2015/2019 txostena)