Zerbitzuak

Zerbitzu-sektoreak askotariko azpisektore ugari biltzen ditu, Administrazio Publikoaren enpresa erraldoia barne, bere askotariko jarduera-eremu korapilatsu guztiekin (osasuna, hezkuntza, polizia, administrazio orokorra, toki- eta foru-administrazioak eta abar) eta hainbat enpresa pribatuekin.

Jakina, sektorearen tipologia dela-eta (oso askotariko enpresak, jarduerari zein enplegatu kopuruari dagokienez), laneko arriskuen prebentzioan diharduten teknikariek oso prestakuntza berezia jaso behar dute, askotariko edukiekin, jakintza-arlo berriekin (ergonomikoak eta psikosozialak) eta teknikaz haratago doazen alderdiekin, hala nola portaera eta giza trebetasun eta harremanen kudeaketa.

Estatistika-datuek errealitate berri hori jartzen dute agerian: gaur egun zerbitzusektorean gertatzen dira istripu gehien balio absolututan, baina esan beharra dago istripu mota gehienen (gainesfortzuak, nahasmendu muskulueskeletikoak) lesio-maila arintzat jotzen dela, eta horregatik litekeena da iraganean istripu horien berri oso gutxitan eman izana.