Generoa eta LAP - Proiektuak eta kanpainak

Hitzarmena Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin

Osalanek lankidetza-hitzarmen bat sinatu du Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin, honako jardun-arlo hauek jasotzen dituena:

Informazioa

Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko informazioa, adierazleak eta datuak partekatzea genero-ikuspegiarekin.

Prestakuntza

Generoari eta lan-osasunari buruzko materialak eta prestakuntza-ekintzak diseinatzea eta garatzea.

Komunikazioa

Dibulgazio-ekitaldiak antolatzea eta laneko segurtasunari eta osasunari buruzko informazio-materiala prestatzea genero-ikuspegitik.

Hitzarmen hau garatzeko, besteak beste, honako jarduera hauek egin dira:

  • Koordinazioa Emakunderen laneko sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako protokoloa
  • (2021) eta Osalanen lan-eremuan sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko orientabideak (2019) egiteko.
  • Urteko jardunaldi bateratuak garatzea

Prebentzioaren kudeaketan genero-ikuspegia txertatzeko proiektu pilotua

2018an eta 2019an, Osalaneko genero-taldeak prebentzio-antolamenduko hainbat modalitate dituzten lau enpresarekin (Askora, Lantegi Batuak, GUFE eta Itelazpi) lankidetzan jardun zuen, LAPean genero-ikuspegia txertatzeko jarraibideak ezartzeko (2017).

Proiektu pilotuan, galdesortak egin ziren, enpresek beren burua ebaluatu eta ekintza-plan bat diseinatu ahal izateko. Ezartzeko eta enpresekin kontrastatzeko prozesuaren ondoren, argitalpena (2019) eguneratu zen, erakundeek planteatutako aldaketak gehituz, eta bai Osalanek bai enpresek proiektuaren ondorioak azaldu zituzten Genero-ikuspegidun lan-osasuna eta soldata-arraila (2019) jardunaldian, Emakunderekin eta Lan Ikuskaritzarekin batera antolatutakoan.