Merkataritza eta ostalaritza

Ostalaritzak eta merkataritzak jarduera ugari eta lanbide ugari biltzen dituzte, hala nola jendeaurreko arreta, salgaien berritzea eta banaketa, garbiketa, janaria prestatzea, etab., eta bakoitzak berezko ezaugarriak ditu.

Ostalaritzak, bereziki, hotelak, jatetxeak (kafetegiak, gozotegiak, tabernak), garraioak eta abar hartzen ditu barne, hau da, aisialdiarekin lotutako guztia.

Merkataritzarekin lotutako jarduerak, batez ere, ekoizlearen eta kontsumitzailearen artean egiten direnak dira.

Jarduera mota edozein dela ere, laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa egokia eta eraginkorra funtsezko alderdia izango da langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko.

Merkataritzako eta ostalaritzako langileek arrisku ugari eta askotarikoak dituzte, segurtasunarekin, industria-higienearekin (agente fisikoak, kimikoak eta biologikoak), ergonomiarekin eta arrisku-faktore psikosozialekin zerikusia dutenak.

Arrisku psikosozialen jatorri izan daitezke behin-behinekotasuna, adin-aniztasuna, ordutegi luzeak, lan-txandak, bezeroekiko tratua eta abar; eta nahasmendu muskuloeskeletikoen jatorri, berriz,  kargen eskuzko manipulazioa, jarrera behartuak edo estatikoak, mugimendu errepikakorrak eta atsedenik eza

Uztailaren 18ko 1215/1997 Errege Dekretuak langileek lan-ekipamenduak erabiltzeko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen ditu.
Errege Dekretu horren ondorioetarako, lanerako ekipamendutzat hartuko da lanean erabilitako edozein makina, tresna edo instalazio. 
Hori horrela, dekretuaren aplikazio-eremuan sartzen dira jarduera horietan erabili ohi diren tresnak, hala nola eskuzko erremintak, ebaketa-tresnak (aiztoak eta guraizeak, esaterako) eta makina edo ekipo bereziak (garbigailuak, lehorgailuak, ebakitzeko makinak, xehatzeko makinak, irabiagailuak, etab.)