Psikopreben

Arrisku psikosozialen prebentzioa sustatzea

Gaztepreben

Arriskuei aurrea hartzeko jolasak eta ariketak ikasleentzat

Euskadipreben

Segurtasuna, osasuna eta iraunkortasuna lehen sektorean