Arau-esparrua

1992ko abenduaren 9ko Osasun-Sailburuaren Agindua, E.A.E.ko Enpresetako medikuntza-zerbitzuek bete beharreko osasun-dokumentuen eredu ofizialak onartzen dituena
Aurreko paragrafoko Aginduaren akatsen zuzenketa
7/1993 Legea, abenduaren 21ekoa, OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzekoa
Osalanen egiturazko eta antolamenduzko araudia onartzen duen azaroaren 2ko 417/1994 Dekretua
Osalanen jarduerei hasiera ematen dien 1995ko abenduaren 28ko Agindua
Urtarrilaren 9ko 2/1996 Dekretua, aurrekoa aldatzen duena eta Osalanen egiturazko eta funtzionamenduzko Araudia onartzen duena
Ekainaren 27ko 10/1997 Legea, Osalanen Sorrera-Legea aldatzen duena
1997ko irailaren 15eko Agindua, Osalaneko Batzorde Orokorraren kideak eguneratzen dituen Agindua aldatzen duena
Ebazpena, 2000ko abuztuaren 3koa, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, laneko osasunaren alorrean eskumenak eskuordetzeari buruzkoa
34/2001 Dekretua, otsailaren 20koa, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeko neurrien gain eskumena daukaten Autonomia Erkidegoko organoak zeintzuk diren adierazten duena
Instrukzioa, 2001eko martxoaren 26koa, Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariarena, segurtasun arazoak direla-eta, industria instalazioak aldi baterako geldiarazteari
Agindua, 2001eko apirilaren 19koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, soinu entzungarriaren maila neurtzeko tresnen gaineko metrologia-kontrola burutzeko prozedurak ezartzen dituena
Ebazpena, 2001eko abenduaren 26koa, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Ebazpen honen bidez, 2000ko abuztuaren 3ko Ebazpena, laneko osasunaren alorrean eskumenak eskuordetzeari buruzkoa, baliogabetu egiten da
191/2002 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Egitura eta Jarduerarako Araudia onartzeko dena
166/2003 Dekretua, uztailaren 15ekoa, Euskadiko Osasun Planeko Erakunde Arteko Batzordea sortzeko dena
74/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Herri Lanetarako Erakunde Arteko Batzordea sortzeko dena
Agindua, 2019ko azaroaren 12koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko Kontseilu Nagusiko kideak berritzeari buruzkoa
90/2023 Dekretua, ekainaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko prebentzio-sistemaren barruan prebentzio-zerbitzuen jarduketa sanitarioei eta laneko medikuntzaren gaineko auditoretzak egiteari buruzkoa