Ikerkuntza

  • Analisi higienikoak: gure analisi higienikoen laborategia agente kimikoen analisian espezializatuta dago. [informazio gehiago]
  • LAPei buruzko azterlanak: laneko segurtasun- eta osasun-alorreko baldintzei buruzko azterlanak egiten ditugu; baldintza horiek izan daitezke, besteak beste, lanpostu jakin batekoak, jarduera-sektore batekoak eta produktu jakin baten erabilerakoak [informazio gehiago]
  • Diru-laguntzak: Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Egitura eta Jarduerarako Araudia onartzeko den uztailaren 30eko 191/2002 Dekretua-ren arabera, 2023rako Osalanen diru-laguntzen plan estrategikoan (pdf, 399 KB) sartuta dauden diru-laguntza lerro guztiak kudeatzen ditugu.
    [informazio gehiago]
  • LIen eta GPen ikerkuntza: laneko istripua edo lanbide-gaixotasuna eragin zuten kausak zehazten ditugu, eta, hala badagokio, prebentzio-neurriak gomendatzen ditugu, kausa horiek desagerrarazteko eta antzeko istripuak edo gaixotasunak gerta daitezen eragozteko [informazio gehiago]