Azterlanak eta txostenak

Txostenak eta ikerketak irudia. P. Aguado egileaKudeaketari buruzko balantze-txostena 2017: Osalanen ikuspegi globala

 

Osalaneko teknikarien jarduerarik gehienek segurtasun eta osasun baldintzak aztertzea eskatzen dute, bai postu konkretu batenak, bai planta batenak, bai produktu jakin bat erabiltzeko baldintzak eta abar.

Segurtasun eta osasun baldintzen azterlan hauek hainbat arrazoigatik aurkezten edo egiten dira. Lanpostu baten segurtasun eta osasun baldintzen azterlana istripu bat gertatu delako edo gaixotasun jakin bat sortu delako egin daiteke, aurreko puntuan ikusi den bezala. Enpresa jakin baten segurtasun eta osasun baldintzen azterlana erakunde ofizial batek, jaurlaritzako beste sail batek, ordezkari sindikal batek, enpresa batek eskatzen duelako ere egin daiteke, bai salaketa bidez, bai errekerimendu, aholku-eskaera, kontsulta edo lankidetza-eskari bidez eta abar.

Halaber, Kudeaketa Planaren barruan zehaztu den jarduera batek, kanpaina batek eta abar jarduera jakin baten, lan mota konkretu baten, produktu jakin baten edo besteren lan-baldintzak ezagutzea eskatzen duelako ere egin daiteke segurtasun eta osasun baldintzen azterlana.

Besteak beste hauek nabarmendu ditzakegu: