Generoa eta LAP

Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko ikuspegia aplikatzeko beharraren arrazoia da gero eta ebidentzia handiagoa dagoela laneko arriskuek eta haiek eragindako patolog & iacute; ek modu desberdinean eragiten dietela gizonei eta emakumeei. Eta hori desberdintasun biol eta teknikoengatik (giharretakoak, hormonetakoak, fisiolakoak, gikoak, & hellipak) zein desberdintasun sozialengatik (lan-merkatuaren bereizketa eta ekintza horizontala eta bertikala, lan-prekarietatea, zaintza-kargen banaketa desberdina, lanaren eta lotutako arriskuen aurrean gizarte-espektatiba desberdinak, etab.).