Bulegoak

Bulegoen sektoreak biztanleria aktiboaren ehuneko handi bat okupatzen du; beraz, jarduera honetan dauden lan-baldintzek langile askorengan eragiten dute eta haien osasunean eragina izan dezakete, egokiak ez badira.

Nahiz eta jarduera hori, beste batzuekin alderatuta, garbia eta segurua den, errealitatea da lan-ingurunean ere arriskuak daudela eta istripuak gertatzen direla eta/edo gaixotasunak eta/edo osasun-asaldurak garatzen edo agertzen direla. Egia da istripuak, oro har, ez direla larriak izaten jarduera horretan, baina, horregatik, beharrezkoa da istripuak ikertzea eta saihesten saiatzea. Bestalde, ager daitezkeen gaixotasunak eta/edo osasun-asaldurak oso mota eta jatorri desberdinetakoak dira, Higiene Industrialaren (kimikoak, fisikoak eta biologikoak), Ergonomiaren eta/edo Psikosoziologia aplikatuaren eremuetako arriskuekin lotuta.  Gai horri dagokionez, azken urteetan sakondu egin da ergonomiari lotutako arriskuen eta arrisku psikosozialen azterketan, eta arrisku horiek sektore horretako lan-baldintzekin lotuta egon daitezke.

Horregatik guztiagatik, laneko arriskuen prebentzioaren kudeaketa egokia eta eraginkorra funtsezkoa da sektore horretako langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko.

Bulegoetako langileek hainbat arrisku dituzte. Sektore honetako bereizgarrienetako bat bistaratzeko pantailak erabiltzearen ondoriozkoak dira. Hala, eremu horrek berariazko legeria du, apirilaren 14ko 488/1997 Errege Dekretua, bistaratze-pantailak dauzkaten ekipamenduekin egiten den lanari buruzko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenei buruzkoa. Errege Dekretu horrek Espainiako ordenamendu juridikora ekarri zuen Europako 90/270/EEE Zuzentaraua, 1990eko maiatzaren 29koa.

Jarduera garatzen den ingurunea bera arriskutsua izan daiteke berez, erosotasun termiko eta akustikoari arreta berezia eskainiz. Era berean, maila berean erortzea eta objektuen aurkako kolpeak, telefono kableekin, ordenagailuekin, tiradera irekiekin estropezu egiteak eragindakoak. Gainera, jarrera behartuak edo estatikoak eta atsedenik eza muskulu eskeletoko nahasmenduen sorburu izan daitezke, eta, beraz, ergonomia prebentzio-tresna garrantzitsua da sektore horretan. Gainera, ez da ahaztu behar behin-behinekotasuna, adin-aniztasuna, ordutegi luzeak, telelana, bezeroekiko tratua eta abar arrisku psikosozialen sorburu izan daitezkeela.