Soziosanitarioa - Prestakuntza

Profesionaltasun-ziurtagiria 

Ebazpena, 2017ko abenduaren 11koa, Gizarte Zerbitzuen eta Berdintasunaren Estatu Idazkaritzarena, Gizarte Zerbitzuen eta Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari Arreta Eskaintzeko Sistemaren Lurralde Kontseiluaren Erabakia argitaratzen duena. 2022ko abendutik aurrera, SEPEk egiaztatutako profesionaltasun-ziurtagiria nahitaezkoa izango da mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan arreta soziosanitarioa ematen profesional gisa jarduteko, eta nahitaezkoa izango da ziurtagiri hori eremu pribatuan zein publikoan lortzea. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15896.pdf 

Osalanek egindako prestakuntza-jarduerak

2020 Laneko Psikosoziologiari buruzko X. Jardunaldiak: "LAP sektore soziosanitarioko osasun psikosozialean"
2020 Osalanen X. Uda Ikastaroa: "Laneko arriskuen prebentzioa eta Covid 19"
2019 Osasun-jardueren kalitateari buruzko tailerra
2019 Lanera itzultzea absentzia luze baten ondorengoari buruzko tailerra
2016 Jardunladia: Jatorri okupazionaleko minbizia
2016 Tailerrak: Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileentzako prestakuntza, datuen gutxieneko multzoari buruz
2016 Lan-osasuneko informazio-sistema aurkezpena: "Conjunto mínimo de datos"
2016 Jardunaldia: Lantokietan osasuna prebenitu, babestu eta sustatzea. Laneko wellness-erantz
2016 Jardunaldia: Bularreko minbizia emakume langilean
2016 Tailerra: Haurdunaldia eta lana
2016 Osalanek 2014-2015ean diruz lagundutako laneko arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa-proiektuak aurkezteko jardunaldia
2015 Osalanen Laneko Psikosoziologiari buruzko VI. Jardunaldiak
2015 "Prebentzio-zerbitzuek zaintza kolektiboa ezartzeko gida" aurkezteko jardunaldia
2015 Borondatezko prestakuntza-jardunaldia Prebentzio Zerbitzuetako osasun-langileentzat: "gerrialdeko min kronikoa eta lana"
2014 Jardunaldia teknikoa: 'Adinekoak lanean: arazoak eta ekimenak' 
2014 Prebentzio-zerbitzuetako osasun-langileentzako tailer teoriko-praktikoa: zefalea kronikoa
2012 X Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales (ORP 2012)
2012 Jardunaldia: Lanean amatasuna babestea