'Laneko indarkeriaren ikuspegi prebentiboa' prebentzio zerbitzuetako langile teknikoentzako bosgarren tailergo laburpena, hitzaldiak, argazkiak eta bideoaPrebentzio-zerbitzuetako teknikariei zuzendutako tailerra Maite Gomez Etxebarriak, psikosoziologiako taldeko prebentzio-teknikariak eta gaur egun taldeko buruak, aurkezpen laburra egin ondoren, saioari hasiera eman zion Nerea Ruiz Palomarrek, Bizkaiko lurraldeko OSALANeko psikosoziologia-taldeko prebentzio-teknikariak, eta aztergai dugun gaiaren kontzeptualizazioari eta tipologiari (indarkeria) buruzko azalpen bat eman zigun, LANE 190 hitzarmena esparru kontzeptual gisa erabiliz.

Ondoren, Edurne Elorza Garcia OSALANeko Gipuzkoako psikosoziologia-taldeko prebentzio-teknikariak aurkeztu zuen genero-ikuspegia nahitaezkoa dela laneko arriskuen prebentzioan, bai eta arrisku-adierazleak ere. Azaldutako ondorioetako baten artean, honako hau adierazi da:

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena laneko indarkeria mota bat da, jazarpen diskriminatzailea, eta horri aurre egiteko, berdintasun- eta prebentzio-taldeen arteko koordinazioa eskatzen du.
Enpresa guztiek prebenitu behar dute, eta horri aurre egiteko neurriak hartu behar dituzte.
50 langiletik gorako enpresetan berdintasun-mailari buruzko diagnostiko bat eta berdintasunerako plan bat egin behar dira, langileen ordezkariekin aldez aurretik negoziatu diren prebentzio-neurri guztiak barne hartuta.
Haren azalpenaren ondoren, Sandra Payo Neilsonek, OSALANek Bizkaian duen psikosoziologia-taldeko prebentzio-teknikariak, barne-indarkeriako prozedurei buruzko aurkezpen bat egin zuen, eta erakundearen prebentzio-kudeaketan integratu zen (prebentziozkoa eta erreaktiboa). NTP 892an adierazitako uneak azalduz.

Gainera, kanpoko indarkeriaren arriskuari modu integralean nola heldu azaldu zuen, arrisku psikosozialen ebaluazioa egiteko beharra azalduz, baita lanpostuaren hainbat alderdi eta baldintzen azterketa eta analisia ere, arrisku hori modu egokian ebaluatu ahal izateko.

Barneko zein kanpoko indarkeriari ekitean, diagnostiko zehatza eta prebentzio-plangintza egitearen garrantzia azpimarratu da, arrisku horiek kontrolatzeko neurri zehatzekin, betiere horien jarraipena eta kontrola eginez.

Bere hitzaldiaren ondoren, Edurne Elorza Garciak beste erakusketa bat egin zuen, oraingoan sexu-jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko protokoloei buruzkoa, eta gogoeta batzuk egin zituen:

Maila teorikoan mugitzen gara, oso kasu gutxi azaleratzen direlako. Protokoloak aplikatu egin behar dira, non huts egiten duten jakiteko
Prebentziotik eta berdintasunetik modu koherentean nola tratatu behar diren hausnartu behar da
Ez dago errezeta magikorik, enpresa bakoitzak bere gain hartu behar du erronka, ezagutza eta jardunbide egokiak sortu behar ditu, bere tresnak sortu behar ditu errealitatea kontuan hartuta


Eta, amaitzeko, Yolanda Aguayo Benitok, OSALANen Gipuzkoako psikosoziologia-taldeko prebentzio-teknikariak, OSALANek jasotako indarkeria-kasuak aurkeztu zituen, istripuen, indarkeria-salaketen edo kudeaketa psikosozial eskasaren bidez.

2023ko maiatzak 30, Eusko Jaurlaritzako egoitzan (Lakua)

"Conceptualización y tipos de violencia" (pdf, 1,33 MB)

Nerea Ruiz Palomar, Osalanen Bizkaiko Lurralde Zentroko teknikaria. 


"Obligatoriedad e inclusión de la perspectiva de género en la prl e indicadores de riesgo" (pdf, 1,69 MB)

Edurne Elorza Garcia, Osalanen Gipuzkoako Lurralde Zentroko teknikaria.

"Protocolos de prevención y resolución de violencia en los centros de trabajo" (pdf, 1 MB)

Sandra Payo Neilson, Osalanen Bizkaiko Lurralde Zentroko teknikaria. 


"Protocolos de acoso sexual y/o por razón de sexo" (pdf, 977 KB)

Edurne Elorza García, Osalanen Gipuzkoako Lurralde Zentroko teknikaria.

"Diferente casuística recibida en Osalan" (pdf, 1,29 MB)

Yolanda Aguayo Benito, Osalanen Gipuzkoako Lurralde Zentroko teknikaria.