Kontrol administratiboa

  • Amiantoa erretiratzea:  lanean amiantoaren eraginpean egoteak eragindako arriskuetatik langileak babesteko arauak, bai eta arrisku horiek prebenitzekoak ere [informazio gehiago]
  • Herri-agintariei laguntzea:  Osalan erakundea sortzeko Legeak esleitutako egitekoak betetze aldera, beste administrazio batzuekin lankidetza estua dugu eta hala sustatzen jarraitzen dugu [informazio gehiago]
  • Prebentzio-zerbitzuak kontrolatzea:  kanpoko prebentzio-zerbitzuen akreditazioko eta jarduera-arloko baldintzak, prebentzio-zerbitzu mankomunatuen sorrera eta prebentzio-zerbitzuen osasun-jarduerak [informazio gehiago]
  • LAP arloko erregistroak:  Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Enplegu Sailak hainbat erregistro jartzen ditu gure eskura, hala nola auditoria-erakundeena, kanpoko prebentzio-zerbitzuena, amianto-arriskua duten enpresena eta eraikuntzako enpresa akreditatuen [informazio gehiago]
  • Izapideak:  salaketak, baimenak, jakinarazpenak, diru-laguntzak, lantokiak irekitzeko lizentziak eta antzekoak kudeatzen lagunduko dizugu [informazio gehiago]