Araudia

Oinarrizko legeak

Lan autonomoaren Estatuari buruzko Legea
6/2017 Legea, urriaren 24koa, Lan Autonomoaren presazko erreformei buruzkoa

Talde eskubideak

Langile Autonomoen Lanbide Elkarteen Ordezkagarritasunaren Kontseilua

Medekotasun ekonomikoa duten langile autonomoak

Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Estatuko Erregistroa

Lan-osasuna

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea

Gizarte-sugarantza

Legezko erregulazioa Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina

Arauzko erregulazioa

Beregaineko Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezia
Beregaineko Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Bereziaren garapena
Langile autonomoen kontingentzia profesionalak

Jarduera eta langabezia

Langile autonomoak jarduera amaitu ostean babesteko berariazko sistema
Langileak jarduera amaitu ostean babesteko berariazko sistema
Langabeziako prestazioaren ordainketa, ordainketa bakarreko modalitatean
Jarduera uzteagatiko aurretiazko erreklamazioak ebazteko batzorde paritarioa

Nekazaritzako araubide berezitik datorren integrazioa

Nekazaritzako Araubide Berezia Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian integratzea
Norberaren konturako langileak Nekazaritzako Araubide Berezian integratzea

Arau-hasute eta zehapen administratiboak

Lan arloko arau-hauste eta zigorrei buruzko legearen testu bategina

Sustapen-neurriak

Ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren hazkundea eta sorkuntza sustatzeko neurriei buruzko Legea
Ekintzaileei Laguntzeko eta Nazioartekotzeko Legea
Lan autonomoa bultzatu eta sustatzeko neurriak hartzeko Legea
Lan autonomoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak emateko oinarriak