Genero-ikuspegia

Zehaztu ezazu genero-ikuspegitik zure enpresaren prebentzio-politika
Emakumeen partaidetza sustatu eta ziurtatu iritzia emateko eta parte hartzeko prozesu guztietan
Antolatu eta sustatu enpresan generoari eta lan-osasunari buruzko prestakuntza
Datu guztiak sexuaren arabera banakatu itzazu sistematikoki, aztertu alderik dagoen eta zergatik sortzen diren
Ziurtatu prebentzio-lantaldeek laneko osasuna genero-ikuspegitik lantzeko jakintza eta eskarmentua duten kideak dituztela
Kontuan izan genero-desparekotasuna arrisku-faktorea dela enpresetan
Erreparatu emakumeen eta gizonen arteko diferentziei, arriskuak ebaluatzeko eta prebentzio-neurriak hartzeko orduan
Kontuan izan itzazu arriskuak areagotu ditzaketen beste faktore sozial batzuk eta har itzazu horiek mugatzeko neurriak
Kontuan har itzazu emakumeen eta gizonen arteko diferentziak osasunaren zaintzan eta, kalteen jakinarazpenean eta ikerketan
Zaindu ugaltze-osasuna, haurdunaldia eta edoskitzaroa
Har itzazu sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena desagerrarazteko prebentzio- eta jarduera-neurriak
Kontuan izan ezazu pertsona guztien aniztasuna, eta baita aniztasun horrek lan-osasunean duen eragina ere
 • Zehaztu ezazu genero-ikuspegitik zure enpresaren prebentzio-politika
 • Emakumeen partaidetza sustatu eta ziurtatu iritzia emateko eta parte hartzeko prozesu guztietan
 • Antolatu eta sustatu enpresan generoari eta lan-osasunari buruzko prestakuntza
 • Datu guztiak sexuaren arabera banakatu itzazu sistematikoki, aztertu alderik dagoen eta zergatik sortzen diren
 • Ziurtatu prebentzio-lantaldeek laneko osasuna genero-ikuspegitik lantzeko jakintza eta eskarmentua duten kideak dituztela
 • Kontuan izan genero-desparekotasuna arrisku-faktorea dela enpresetan
 • Erreparatu emakumeen eta gizonen arteko diferentziei, arriskuak ebaluatzeko eta prebentzio-neurriak hartzeko orduan
 • Kontuan izan itzazu arriskuak areagotu ditzaketen beste faktore sozial batzuk eta har itzazu horiek mugatzeko neurriak
 • Kontuan har itzazu emakumeen eta gizonen arteko diferentziak osasunaren zaintzan eta, kalteen jakinarazpenean eta ikerketan
 • Zaindu ugaltze-osasuna, haurdunaldia eta edoskitzaroa
 • Har itzazu sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena desagerrarazteko prebentzio- eta jarduera-neurriak
 • Kontuan izan ezazu pertsona guztien aniztasuna, eta baita aniztasun horrek lan-osasunean duen eragina ere