Dnde estamos

 1. OSALAN SERVICIOS CENTRALES

  Camino de la Dinamita, s/n (Monte Basatxu)

  48903 Cruces-Barakaldo (Bizkaia)

  Tlf.: 944 032 190

  Horario: lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas

  Contacto

  Plano de situación

 2. CENTRO TERRITORIAL DE ARABA

  José Atxotegi, 1

  01009 Vitoria-Gasteiz (Araba)

  Tlf: 944 032 190 / Fax: 945 016 801

  Horario: lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas 

  Contacto

  Plano de situación

 3. CENTRO TERRITORIAL DE GIPUZKOA

  Maldatxo bidea, s/n

  20012 Donostia (Gipuzkoa)

  Tlf: 944 032 190 / Fax: 943 023 251

  Horario: lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas

  Contacto

  Plano de situación

 4. CENTRO TERRITORIAL DE BIZKAIA

  Camino de la Dinamita s/n (Monte Basatxu)

  48903 Cruces-Barakaldo (Bizkaia)

  Tlf: 944 032 190 / Fax: 944 032 107

  Horario: lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas

  Contacto

  Plano de situación