Laneko Psikosoziologiari buruzko X. Jardunaldiak: 'LAP sektore soziosanitarioko osasun psikosozialean' Ikastaroaren hitzaldiak, argazkiak, bideoak eta laburpena

 

2020ko azaroaren 11n Bilboko Euskalduna Jauregian egindako ekitaldia.

Aurten, "Laneko Arriskuen Prebentzioa sektore sozio-sanitarioaren osasun psikosozialean" izan du goiburu, eta urte berezi eta korapilatsua izan da, egungo pandemiaren egoera dela eta, 558 pertsona izan baitira bertan, online.

Parte-hartzaileei ongietorria eta agurra egin ondoren, Rafael Calvo del Rio, Osalaneko psikosozialen arduraduna eta Arabako Lurralde Zentroko arduraduna, jardunaldiaren sarrera egin du, eta horren zergatia eta programaren garapena azaldu ditu.
Ondoren, Lourdes Iscar Reina Osalaneko zuzendari nagusiak inaugurazio ofiziala egin du.

Lehenengo bi mahaiak Rafael Calvo del Riok moderatu ditu. Lehenengo mahaian José Luis Martínez Jiménez jaunak hitz egin du: "Osasun psikosoziala, pazientearen asistentziaren kalitatea hobetzeko tresna gisa". Madrilgo Osasun Zerbitzua. Eredu osasungarriaz hitz egiten digu. Enpresetan esku-hartze psikosoziala eta gainerako prebentzio-diziplinei behar bezala heltzea oinarri hartuta, urrats kualitatibo bat eman dezakegu enpresa osasungarriaren eredurantz. Osasun globala eskainiz, osasuna, nutrizioa, jarduera fisikoa, ordutegi-malgutasuna eta abar sustatzeko ekimenen bidez.
Erakunde osasuntsu batek "alde iluna" ateratzen du armairutik, langileei soldata emozionala emateko asmoz. Bere azalpenean, lan egiten duen osasun-antolamenduan jarraitutako prozesua jarri du adibide gisa. Bertan, dagokion esku-hartze psikosoziala egin ondoren, urrats bat gehiago eman zuten, eta lehen aipatutako ekimenak eskaini zizkieten langileei.

Ondoren, Rita Louzan Mariño. Errioxako Unibertsitatea. Arrisku psikosozialen ebaluazioak hobetzeko moduan oinarritzen du bere azalpena. Metodologia aukeratzeko garrantzia. Araudi espezifikorik ez dugunez, emaitzetan konfiantza bermatuko duten metodoak aukeratu behar ditugu, fidagarriak eta baliozkoak, eta prebentzio-xedearekin. Merkatuan egokiak ez diren hainbat tresna daude. Halaber, jarraibide batzuk ematen dizkigu ebaluazio-prozesuaren kalitatea hobetzeko, erantzun zintzoak emateko, galdetegietako erantzun-alborapenak minimizatzeko (denbora-presioak, nortasuna, itemaren formatua, desiragarritasun soziala, etab.).

Bigarren mahaian Osalaneko Laneko Psikosoziologiako unitateko bi teknikarik parte hartu zuten. Sandra Payo Bizkaiko lurralde-zentrokoa da, eta Yolanda Aguayo Gipuzkoako erdigunekoa. Aurten arrisku psikosozialen prebentzioarekin lotuta egindako bi lan azaldu dizkigute.
Sandra Payok arrisku psikosozialetan oinarritzen du bere esku-hartzea sektore soziosanitarioko zaintza-lanean, bizitzen ari garen agertoki berri honen aurrean: Covid eta Yolanda Aguayo, istripuak eta gertakariak ikertzeko Osalanen dagoen metodologia jarduera psikosozialaren eremura egokitzeari dagokionez.

Hirugarren mahaian, Maite Gomez Osalaneko Laneko Psikosoziologiako prebentzio-teknikariak moderatuta, gaian adituak diren 4 lagunek parte hartu dute, eta beren jarduera gauzatzen duten erakundeetan murgilduta dauden proiektuei buruz hitz egin digute.

Jose Martin Zurimendi. Psikiatriako zerbitzua. Barrualde Galdakaoko ESIa. Pandemia-garai honetako pazienteei, senideei eta profesionalei arreta emozionala emateko prebentzio-programari buruz hitz egin digu.

Iñigo Calcedo. Osarten SPMko Psikosoziologia Aplikatuaren arloko koordinatzailea, ingurune psikosoziala prebenitzeko Osarten eredua aurkeztuz.

María Urquijo. INSSTko Psikosoziologia Unitate Teknikoa. Laneko Segurtasun eta Osasuneko Institutu Nazionalak egindako lana aurkeztu digu, adineko pertsonak zaintzen dituzten langileen faktore psikosozialei dagokienez.

Urko Basauri. Gorabide Prebentzio Zerbitzua. Abordatze sistemikoa azaltzen du, eragin handiko jokabideak prebenitzeko eta horietan esku hartzeko.

Eta, azkenik, laugarren mahai bat, Osalaneko Laneko Psikosoziologiako prebentzio-teknikari Blanca Perezek moderatua. Jardunaldi hauetan ohikoa den bezala, mahai horretan gizarte-eragileek parte hartu dute.

Lehenik eta behin, Amaia Lópezek, Confebaskeko prebentzio-arlokoak, gaur egungo ziurgabetasun-garaian erakundeen eraldaketaz hitz egin digu (Covid). Antolakundeak eraldatzeko proposamen bat egiten du, enpresa-kultura berri baten eta lan-harremanen eredu berri baten bidez, konfiantzan eta erantzunkidetasunean oinarrituta, antolakunde osasungarri baten kontzeptuaren bidez.

Marili Granado. FeSP-UGT Euskadiren sektore soziosanitarioaren eta mendekotasunaren arduraduna. Sektore soziosanitarioaren osasun psikosozialaren lan-arriskuen prebentzioa, zailtasunak eta pandemia-egoeraren proposamenak azaltzen ditu.

Ibon Zubiela. LABeko Lan Osasuneko idazkaria. Sektore soziosanitarioaren errealitatea laburbiltzen du "prekarietate" egoeran, langile horiek jasaten dituzten arrisku psikosozialen hamaika faktore azalduz, inolako aitortzarik ez duten ondorioekin.

Eta azken mahai horren azken puntu gisa, Alfonso Ríos eta Olga Roldan, Euskadiko CCOOko Lan Osasuneko arduraduna eta Euskadiko CCOOko Osasun eta Zerbitzu Soziosanitarioetako Federazioko SL arduraduna, hurrenez hurren. Alfonso Riosek CCOOren ISTASek egindako azterlan bat azaldu du, Coviden lehen boladan arrisku psikosozialak nola areagotu diren azaltzeko. Eragindako kolektiboak: emakume langileak, langile pobreak eta osasun-sektoreko langileak. Olga Roldánek, berriz, Osakidetzako langileek esparru psikosozialean gaur egun duten egoeraren azterketa zehatzagoa egin digu.

Jardunaldiari amaiera emateko, Osalaneko zuzendari nagusi Lourdes Iscar Reina arduratu zen.

 

 

 

 

Laneko Psikosoziologiari buruzko X. Jardunaldiak: 'LAP sektore soziosanitarioko osasun psikosozialean', Bilboko Euskalduna Jauregia.

2020ko azaroaren 11n

1go Mahaia. Moderatzailea: Rafael Calvo del Río, Osalaneko ALZko Arduraduna
 

“La Salud Psicosocial como herramienta para mejorar la calidad asistencial al paciente" (pdf, 13,95 MB)  

José Luis Martínez Jiménez Jn., Servicio Madrileño de Salud.

 

2en Mahaia. Moderatzailea: Rafael Calvo del Río, Osalaneko ALZko Arduraduna 

 

"Riesgos psicosociales en el trabajo de cuidados en el sector socio sanitario: covid, un nuevo escenario" (pdf, 785 KB)

Sandra Payo Neilson An., BLZko LAP Teknikaria.

"Investigación de accidentes e incidentes de origen psicosocial y adaptación de la metodología Osalan" (pdf, 772 KB)

Yolanda Aguayo Benito An., GLZko LAP Teknikaria. 

3en Mahaia. Moderatzailea: Maite Gómez Etxebarria, ALZko LAP Teknikaria

"Modelo OSARTEN para la gestión del entorno psicosocial" (pdf, 2,57 MB)

Iñigo Calcedo Jn., Osarten.

"Actividades de cuidado a personas mayores. Exposición a factores de riesgo psicosocial" (pdf, 1,25 MB)

María Urquijo Rodríguez An., INSSTko Psicosociologia Unitate Teknikoa.


"Abordaje sistémico para la prevención e intervención ante conductas de elevada repercusión" (pdf, 1,66 MB)

Urko Basauri Jn., Gorabideko Prebentzio Zerbitzua.

4en Mahaia. Moderatzailea: Blanca Pérez Pérez, ALZko LAP Teknikaria

"Las organizaciones ante la incertidumbre" (pdf, 2,01 MB)

Amaia Lopez Iriondo An., Confebasko Prebentzio Arloa.

"La PRL en la Salud Psicosocial del Sector Socio-Sanitario" (pdf, 1,65 MB)

Marili Granado Méndez An., FeSP-UGT Euskadiko Sektore soziosanitaroa eta dependentzia Arduraduna.

"Porque trabajamos con personas" (pdf, 3,12 MB)

Ibon Zubiela Jn., LAB Sindikatua.

"Experiencia de Intervención Sindical de CCOO en la pandemia" (pdf, 1,39 MB)

Olga Roldán Moll An. eta Alfonso Ríos Velada Jn., Euskadiko CC.OO.