Eraikuntzaren sektoreko Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko I. Kongresua

LAP buruzko Biltzarra. Eraikuntza Sektorea

 

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN BURUZKO BILTZARRA ERAIKUNTZA SEKTOREA HITZALDIAK
KURSAAL (2010ko Otsailak 17-18)

Ponencias del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la construcción

Otsailak 17 - ganbara aretoa
Eraikuntzaren Sektorearen egoera eta aipatu sektoreko...
Estatuko heriotza laneko istripuen analisia...
Azpi-kontratisten erregistroa eta aldez aurreko jakinarazpena...
Proiektuan segurtasuna ezartzea: Segurtasun- eta osasun-plana.
Azpi-kontratisten kontrola obran eta pertsonen eta makinen...
Obra-koordinatzailea exekuzio-fasean. Helburuak eta zailtasunak...
Enpresa-jardueren aldiberekotasuna eta prebentziorako baliabideak.
Prestakuntza egiaztatua.
Eraikuntza sektoreko langileen osasun-azterketen balio-epea...
Prebentzio-plangintzan drogamenpekotasunen prebentzioa...
Eraikuntza-sektoreko langileen lehen sorospen eta larrialdi...

Otsailak 17 - 2. aretoa
Suntsiketak eta eraispenak.
Eraikuntza-makinak.
Hondeaketak/Zangak/Eskoratzeak.
Segurtasuna enkofratzean eta laguntzeko baliabideak.
Aldamioak. Obrarako muntatze-,erabilera- eta segimendu-plana.
Larrialdieta rako planak. Ebakuazioa obra zibileko lanetan.
Kalifikazioen ziurtagiriak, saiakera eta erakundeak.
Baldintza teknikoak eta ebaluazio-metodoak ertzak babesteko...
Bizi-lerroak

Otsailak 18 - ganbara aretoa
Sustatzailearen, Koordinatzailearen, Azpi-kontratisten...
Sustatzailearen, Koordinatzailearen, Kontratistaren...
Bizkaian eta Araban eraikuntzako obretara egindako bisiten...
LOTU Programa.