ALDIEN ERKAKETA
 Kontsulta prestatzea:
Parametro: 
Lurraldea:  ARABA BIZKAIA GIPUZKOA E.A.E.
1. aldia:
Hasiera data
    Urtea:  Hila: 
Amaiera data
    Urtea:  Hila: 
2. aldia:
Hasiera data
    Urtea:  Hila: 
Amaiera data
    Urtea:  Hila: 
Genero:  Gizonak Emakumeak Guztira
 Aukerak:
Jarduera:  Sektorea Atala EJNK