Lipoatrofia erdizirkularra

 

Lipoatrofia erdizirkularra gaixotasun arraroa da; larruazalpeko gatz-ehunean gertatzen da, eskuarki izter-aldean.

Kasuak nola agertu diren ikusita (agerraldiak zenbait lantokitan), litekeena da patologia horren agertzea lan-baldintzekin lotuta egotea batzuetan; ez da gauza ziurra, baina baliteke horrela izatea.

Agertze-modu horrek (agerraldi jakinak) eta gaixotasunaren kausak ez ezagutzeak beharrezko egiten dute bi helburu betetzeko lan egitea:

  - prebentzioko zerbitzuei informazioa eta laguntza eskaintzeko, kasuak agertuko balira, nola jardun jakin dezaten

  - gaixotasunari buruzko ezagutza hobetzeko, agertzen diren kasuen ezaugarri klinikoak eta lan-baldintzakoak jasoz eta aztertuz

Horretarako, Osalan-en, Gurutzetako Ospitaleko Dermatologia Zerbitzuaren laguntzaz, lipoatrofia erdizirkularraren gaineko informazio-dokumentu bat prestatu dugu. Era berean, bi galdeketa prestatu ditugu, prebentzioko zerbitzuek agertzen diren kasuen ezaugarri klinikoak eta lan-baldintzakoak jaso ahal izaten ditzaten.