Autor: Vicente Camarero Gutierrez
ISBN: 978-84-95859-42-6
Fecha: 01/01/2007
Precio: 20,00 €
ENKOFRATUAREN GIDALIBURU PRAKTIKOA

				Enkofratuaren gidaliburu praktikoa

Normalean, enkofratze-lanak goialdeetan edo behin-behineko plataformen gainean egiten direnez eta horietako lan-baldintzak bereziak izaten direnez, estatistikak erakusten duten bezala, honelako lanek kezka sorteen dute eraikuntzan eta hori dela-eta, horiei loturiko arriskuak eta prebentzio-neurriak ezartzea izan da gidaliburu honen xede.

Prozesuko aldietan (enkofratzea eta hormigoitzea) zein, horren aurreko eta ostekoetan (materialak bildu edo eramatea) eman daitezkeen arrisquen eta horiei aurrea harzteko ezarri behar diren prebentzio-neurrien inguruan sakontzen saiatu gara.

Enkofratuaren gidaliburu praktikoa