Autor: Vicente Camarero
ISBN: 84-95859-22-X
Fecha: 01/01/2004
Precio: 20,00 €
SEGURTASUNA ERAIKUNTZAKO EKIPOETAN 1215/97 ERREGE DEKRETURA EGOKITZEKO ESKULIBURUA

				Segurtasuna eraikuntzako ekipoetan 1215/97 Errege Dekretura egokitzeko eskuliburua

Tresna bat eskaini nahi izan zaie laneko arriskuen prebentzio arloan diharduten profesionalei, 1215/1997 Errege dekretuan jasotako eskakutzunak betetzeari dagokionez. Lehen ekipo mugikorrak bertan jasotakora egokitzeko betebeharra ezarri zuen, besteak beste. Lan ekipoei ezar dakizkiekeen gutxieneko xedapen orokorrak eta ekipoak erabiltzeari buruzkoak jaso dira. Horrez gain, eraikuntzan gehien erabiltzen diren makinak eta ekipoak xedapen horiekin bat datozela egiaztatzeko fitxen bilduma gaineratu zaio.

Segurtasuna eraikuntzako ekipoetan 1215/97 errege dekretura egokitzeko eskuliburua