Jaurlaritzaren Kontseiluak UPV/EHU-Osalan laneko medikuntza eta erizaintzako Katedra sortzea onartu du

Gobernu Kontseiluak baimena eman du Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko lankidetza-hitzarmena sinatzeko, UPV/EHUren Laneko Medikuntza eta Erizaintzako Katedra sortu, garatu eta mantentzeko.


Ekimen honen abiapuntua UPV/EHUk eta Osalanek partekatzen duten diagnostikoa da. Horiek bat datoz erakunde-sarean eragile berri bat sartzeko aukerarekin eta garrantziarekin, gure erkidegoan dibulgazioa bultzatzen duten eta lan-osasuna aplikatzen dela zaintzen duten erakundeen sarea dinamizatu eta eraginkortasun handiagoz hornitu ahal izateko.

Agente berri hori Laneko Medikuntza eta Erizaintzako Katedra sortuta gorpuzten da. Katedra horren helburu nagusia da pertsonen osasuna prebenitzeko mekanismoak sustatzea lanean, eta euskal gizartean eta prebentzio horretarako aktiboki lan egiten duten eragile guztietan sustatzea. Bere eginkizuna lan-arriskuen prebentzioaren zabalkundea, zabalkundea, kontzientzia eta aplikazio handiagoa eta hobea sustatzea eta dinamizatzea izango da.

Katedra, beraz, laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan sentsibilizazio- eta zabalkunde-jarduerak, ikerketak, proiekzioak eta transferentziak sustatzeko tresna gisa eratzen da, Medikuntza eta Erizaintzako graduko ikasleen artean Laneko Medikuntza eta Erizaintzako espezializazio-ikasketekiko interesa sustatuz eta interes komuneko arloetan lan egiten duten erakunde eta erakundeen arteko elkartruke- eta lankidetza-harremanak sakonduz.


Laneko Medikuntza eta Erizaintza Katedraren egoitza Prebentzio Medikuntza eta Osasun Publikoko Sailean, Medikuntza eta Erizaintza Fakultatean eta UPV/EHUren Bizkaiko Campusean egongo da, eta, gainera, presentzia birtuala izango du UPV/EHUk horretarako prestatutako webgunean, eta horrek funtzionamenduan lagunduko du Unibertsitateko langileen laguntzarekin (irakasle eta ikertzaileen zein AZLen laguntzarekin).


Bestalde, Osalanek Katedra finantzatzeko erabiliko diren diru-ekarpenak egingo ditu. Katedra horrek, gainera, aurreikusitako jardueren esparruan lor ditzakeen dirulaguntzak, laguntzak eta kanpoko beste finantzaketa-iturri batzuk izan ditzake. Osalanek jardueren jarraipenean eta hitzarmenaren garapenean ere parte hartuko du, eta Katedrak antolatutako sentsibilizazio-, proiekzio- eta hedapen-jardueretan lagunduko du.