Diru-laguntzak

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Egitura eta Jarduerarako Araudia onartzeko den uztailaren 30eko 191/2002 Dekretua-ren arabera, 2019rako Osalanen diru-laguntzen plan estrategikoan (pdf, 594 KB)  sartuta dauden diru-laguntza lerro guztiak kudeatzen ditu Osalanek.

1. Prebentzio-ordezkarien prestakuntza

Helburua: laneko arriskuei aurrea hartzeko ezagutza eta gaitasuna gizarte-eragileei ematea eta laneko osasuna sustatzea.

Prebentzio-ordezkariak trebatzeko diruz lagundutako oinarrizko mailako prestakuntza emateko baimena

125/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko lantokietako edo enpresetako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten entitate publiko nahiz pribatuak diruz laguntzeko programaren oinarri orokorrak. (EHAA 149. zk., 2018ko abuztuaren 3a)

Prebentzio-arloko ordezkariei oinarrizko prestakuntza emateko entitate egiaztatuak  (2019/04/15ean eguneratuta)

 

2020 urtea

Deialdia: araua eta teknikoa

  

2. Laneko segurtasun eta osasunaren arloko ikerketa-proiektuak

Helburua: laneko segurtasun eta osasunaren arloko ikerketa sustatzea eta emaitzen zabalkundea egitea. Osalanek diruz lagundutako azken ikerketa-proiektuak ikusi.

3. Laneko arriskuen prebentzioko Masterra EHUn

Helburua: laneko arriskuen prebentziko bihar-etziko profesionalen prestakuntza praktikoa.

4. Osalanen kontseiluan eta batzordeetan duten parte-hartzeagatik ordezkaritza handienekotzat jotzen diren EAEn legez eratutako enpresa-elkarteak

Helburua: Osalanen Kontseilu Nagusiaren bitartez laneko arriskuen prebentzioaren politika globalean parte hartzen gizarte-eragileei erraztea.

5. Osalanen kontseiluan eta batzordeetan duten parte-hartzeagatik ordezkaritza handienekotzat jotzen diren antolakunde sindikalak hauteskundeetan lortutako ordezkaritzaren proportzioan

Helburua: Osalanen Kontseilu Nagusiaren bitartez laneko arriskuen prebentzioaren politika globalean parte hartzen gizarte-eragileei erraztea.

6. Osalanen kontseiluan eta batzordeetan parte hartzen duten Euskadiko kooperatibak

Helburua: Osalanen Kontseilu Nagusiaren bitartez laneko arriskuen prebentzioaren politika globalean parte hartzen gizarte-eragileei erraztea.

7. Osalanen Kontseilu Nagusiak proposatutako prebentzio-ekintzak

Helburua: Osalanen Kontseilu Nagusiak lehentasunezkotzat edo interes berezikotzat jotzen dituen ekintzen bidez laneko arriskuen prebentzioa sustatzea.

8. Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europar Agentzia

Helburua: Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europar Agentziaren behin betiko egoitza ezarri arte Euskadin presentzia bermatzea.

9. Itsaspreben-Nekapreben laneko arriskuen prebentzioaren arloko ikerketa-proiektuetarako AZTI fundazioa

Helburua: lehen sektoreko laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea bereziki sentikorra den sektore baterako beren-beregi zuzendutako proiektuen bidez.

10. Hezkuntzan laneko arriskuen prebentzioko prestakuntza emateko siderurgia osoko langileen fundazioa (ADI proiektua)

Helburua: laneko arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea eta Lanbide Heziketako ikasleak sentsibilizatzea, lan-merkatuan sartu aurretik, prebentzioaren garrantziaz.

Osalan-ek diruz lagundutako ikerketa-proiektuak: