Arau-esparrua

1992ko abenduaren 9ko Osasun-Sailburuaren Agindua, E.A.E.ko Enpresetako medikuntza-zerbitzuek bete beharreko osasun-dokumentuen eredu ofizialak onartzen dituena.
1992ko abenduaren 29ko E.H.A.A., 252. Zenbakia
Aurreko paragrafoko Aginduaren akatsen zuzenketa.
1993ko otsailaren 2ko E.H.A.A., 21. Zenbakia
7/1993 LEGEA, abenduaren 21ekoa, OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzekoa
1994ko urtarrilaren 7ko E.H.A.A., 4. Zenbakia
Osalanen egiturazko eta antolamenduzko araudia onartzen duen azaroaren 2ko 417/1994 Dekretua.
1994ko abenduaren 30eko E.H.A.A., 248. Zenbakia
Osalanen jarduerei hasiera ematen dien 1995ko abenduaren 28ko Agindua.
1996ko urtarrilaren 18ko E.H.A.A., 13. Zenbakia
Urtarrilaren 9ko 2/1996 Dekretua, aurrekoa aldatzen duena eta Osalanen egiturazko eta funtzionamenduzko Araudia onartzen duena.
1996ko otsailaren 28ko E.H.A.A., 42. Zenbakia
Ekainaren 27ko 10/1997 Legea, Osalanen Sorrera-Legea aldatzen duena.
1997ko uztailaren 28ko E.H.A.A., 142. Zenbakia
1997ko irailaren 15eko Agindua, Osalaneko Batzorde Orokorraren kideak eguneratzen dituen Agindua aldatzen duena.
1997ko urriaren 7ko E.H.A.A., 191. Zenbakia
306/1999 Dekretua, uztailaren 27koa, aurrezaintzako zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena.
1999ko abuztuaren 20ko E.H.A.A., 159. Zenbakia
Ebazpena, 2000ko abuztuaren 3koa, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, laneko osasunaren alorrean eskumenak eskuordetzeari buruzkoa.
2000ko irailaren 21eko E.H.A.A., 182. Zenbakia
34/2001 Dekretua, otsailaren 20koa, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeko neurrien gain eskumena daukaten Autonomia Erkidegoko organoak zeintzuk diren adierazten duena
2001ko apirilaren 9ko E.H.A.A., 69. Zenbakia
Instrukzioa, 2001eko martxoaren 26koa, Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariarena, segurtasun arazoak direla-eta, industria instalazioak aldi baterako geldiarazteari
2001ko maiatzaren 9ko E.H.A.A., 87. Zenbakia
Agindua, 2001eko apirilaren 19koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, soinu entzungarriaren maila neurtzeko tresnen gaineko metrologia-kontrola burutzeko prozedurak ezartzen dituena.
2001ko maiatzaren 23ko E.H.A.A., 97. Zenbakia
Ebazpena, 2001eko abenduaren 26koa, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Ebazpen honen bidez, 2000ko abuztuaren 3ko Ebazpena, laneko osasunaren alorrean eskumenak eskuordetzeari buruzkoa, baliogabetu egiten da.
2002ko urtarrilaren 24ko E.H.A.A., 17. Zenbakia
191/2002 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen Egitura eta Jarduerarako Araudia onartzeko dena.
2002ko abuztuaren 30ko E.H.A.A., 164. Zenbakia
166/2003 Dekretua, uztailaren 15ekoa, Euskadiko Osasun Planeko Erakunde Arteko Batzordea sortzeko dena.
EHAA, 2003ko uztailaren 6ko, 149 zenbakia
74/2008 Dekretua, apirilaren 29koa, Herri Lanetarako Erakunde Arteko Batzordea sortzeko dena.
2008ko maiatzaren 15ko EHAA 74 zenbakia
Agindua, 2019ko azaroaren 12koa, Lan eta Justiziako sailburuarena, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko Kontseilu Nagusiko kideak berritzeari buruzkoa.
EHAA, 2019ko azaroaren 22ko, 223 zenbakia