Prebentzio-zerbitzuentzako osasun-baimenak

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea da, Laneko Osasun Unitatearen bitartez, prebentzio-zerbitzuei buruzko nahitaezko txostenak eta erabakiak emateko eskumena duen organoa, osasun-agintaritza den aldetik.

Osasun-zerbitzuak, osasun-langileak, osasun-jarduerak azpikontratatzea eta kanpoko, bertako eta mankomunatutako prebentzio-zerbitzuen arteko lankidetza-akordioak baimentzeko eta horien funtzionamendua aldatzeko, berritzeko eta bertan behera uzteko prozesuei buruzko eskaera egiteko, inprimaki hauek erabili behar dira:

Osalanek ematen dituen funtzionamendu-baimenek 5 urteko balioa dute, eta epe hori baino lehen baimen horri eragiten dioten aldaketak gertatzen badira, baimen horiek Lan Osasuneko Unitateari jakinarazi behar zaizkio, baimena eman dezan.

Bestalde, 306/1999 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak ezartzen duenez, prebentzio-zerbitzuek jarduera osoa edo osasun-jarduera bertan behera utzi nahi badute, gutxienez 3 hilabete lehenago jakinarazi beharko diote Osalaneko Lan Osasuneko Unitateari, eta, horrekin batera, enpresetan eta tutoretzapeko langileen osasun-arreta bermatzeko eta horiei buruz dagoen informazioa zaintzeko hartu beharreko neurriak erantsi beharko dituzte, osasun-zerbitzua jardunean egon den bitartean sortutako informazioa kontserbatzeko prozedura deskribatzen duen memoria baten bidez, indarrean dagoen legeriaren arabera.

Osalanek, gainera, Prebentzio Zerbitzuen egiturari, funtzionamenduari edo osasun-jarduerei buruzko salaketei erantzuten die, bai eta beste agintaritza batzuek beren eskumeneko eremuetan egindako eskaerei ere.

Baimenean deklaratu ez den edozein osasun-jarduera, bereziki osasun-jarduerak emateko SPAren arteko lankidetza-akordioetatik eta SPP edo SPM batek SPA batekin osasuna zaintzeko jarduerak azpikontratatzetik eratorritakoak, jarduera horiek hasi aurretik baimendu behar dira.

Araudi erregulatzailea

Osasun-zentro guztiak instalatzeko eta jardunean jartzeko, aldez aurreko administrazio-baimena behar da. Betebehar horrek eta osasun-establezimenduek bete beharreko gutxieneko irizpide eta bermeek hainbat arau dituzte oinarri, besteak beste:

Osalaneko Lan Osasuneko Unitateak prebentzio-zerbitzuen osasun-sistemak baimentzeko, ikuskatzeko eta kontrolatzeko egiten dituen lanak indarrean dagoen araudian oinarritzen dira:

Azken aldaketako data: