Laneko jazarpen-gatazkak eta antzeko beste egoera batzuk kudeatzeko protokoloak eta prozedurak

Bitartekaritza instituzionala laneko jazarpen-gatazketan: Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen jarduera

Osalanen Bizkaiko Lurralde Zentroko Lan Osasuneko Unitateko arduradun Iñaki Olaizola Nogalesek aurkeztutako hitzaldia, UPV/EHUren XXXII. Uda Ikastaroen/XXV. Europar Ikastaroen esparruan.

Miramar Jauregia (Donostia), 2013/06/26

 

OSALAN – Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzaren administrazio-erakundea da, eta laneko segurtasun, higiene, ingurumen eta osasunaren arloko politikak kudeatzen ditu. Langileen osasuna arriskuan jartzen duten arrisku berrien artean, gero eta maizago, arrisku psikosozialak agertzen dira. Arrisku horien guztien artean, bada bat azken urteotan gizartearentzat ikusgarri egin dena: laneko jazarpen morala edo mobbinga.

OSALANek jazarpen moralaren arloan egiten duen jarduerak hainbat alderdi ditu. Helburua informazioa hobetzea, ezagutza zabaltzea eta kasu indibidualetan esku hartzea da.

Banakako esku-hartzea aldatu egin da eta jaitsi egin da 2000. urteaz geroztik, urte horretan hasi baitzen OSALAN horrelako jarduerak egiten. Jarduera horrek lehentasunezko helburua du, eta jazarpen-kasuak gertatzen diren ala ez argitzeko ondorioak saihestu behar ditu. Lan-agintaritzari laguntzeko balio dezake, eta hark erabakiko du funtsari buruz, lan-baldintzak eta gatazka-egoera deskribatzeko. Gainera, gatazkak kudeatzeko prozedurak babesteko eta hedatzeko helburua du.

Prozesu horrek antzekotasunak izan ditzake bitartekaritzarekin, nahiz eta teknikoki bitartekaritza bera ez izan. Informazioa biltzen eta elkarrizketak egiten lagundutako esku-hartzearen helburu nagusia langileen osasuna babestuko duten prebentzio-neurriak planteatzea da.

"La mediación institucional en conflictos de acoso laboral: actuación de OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud", Iñaki Olaizola Nogales (pdf, 1.4 MB)