Laneko zaintza epidemiologikoa: Prebentzio zerbitzuek zaintza kolektiboa ezartzeko gidaliburua (2015)

Deskribapena

?Laneko zaintza epidemiologikoa. Prebentzio zerbitzuek zaintza kolektiboa ezartzeko gidaliburua? dokumentua prebentzio zerbitzuetako profesionalei orientazio zuzena eta tresnak emateko bokazioarekin sortu da, langileen osasunaren zaintza kolektiboa egokiro eta modu unibertsal eta homogeneoan ezartzeko. Halaber, urrats garrantzitsua da gai honen inguruan laneko segurtasun eta osasunean inplikatuta dauden eragileek planteatuta dituzten esperantzei eta beharrei erantzuna ematen hasteko.

?Laneko zaintza epidemiologikoa. Prebentzio zerbitzuek zaintza kolektiboa ezartzeko gidaliburua? dokumentua argitaratuta, Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak berretsi egiten du prebentzio zerbitzuetako langileei zuzendutako dokumentu teknikoak lantzearen aldeko apustua, enpresaren aurrezaintza jardueran txertatutako osasun kolektiboaren zaintza sustatze aldera.

Prebentzio zerbitzuek zaintza kolektiboa ezartzeko gidaliburua (pdf, 4.60 MB)

Argitalpen honetako edukia ezin daiteke kopiatu, biltegiratu edo transmititu inolako baliabide mekaniko edo elektronikoak erabilita ez kopiagintza bidez, ez osorik ez zati batean, Osalan ? Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen baimenik gabe.

Obra honen erregistro bibliográfikoa Eusko jaurlaritzaren Bibliotekak sareko katalogoan kontsulta daiteke:

http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac