Arrantza sektorean osasuna zaintzeko gida (2016)

Deskribapena

 

Langileen osasunaren zain tza espezifikoaren kalitatea hobe tzeko helburuarekin sortu zen Gida hau. Lan-baldintzei eta lan-baldintza horiek langilearen osasunean dituzten ondorioei lotutako zaintza da.

Arrantza-on tzietan egiten den lan-jardueraren eta ekoizpen-jardueraren beste adar ba tzuetan egiten denaren artean alde handiak daudela adierazten duen errealitatetik abiatzen da, izan ere, lan egiten den inguruneak, berez, laneko arriskua eratzen du. Horregatik, itsasoko segurtasuna betidanik izan da arlo horretan egindako ahaleginak bildu dituen kezka eta, hein batean, horrexegatik, tripulatzaileen laneko osasunak bigarren mailako tokia izan du nabigazioko arriskuekin alderatuta. Baina itsasoko ezbeharren ondoriozko heriotzen kopuruak ez du gainditu flota osoan izaten direnen % 25. Heriotzen % 75 ontzian egiten den lan-jardueraren ondoriozkoak dira. Beraz, itsasoko istripuen prebentzioaren kalterik gabe, arriskuak prebenitzeko ahaleginak lan-jardueraren eta horren ondorioen multzora zuzendu behar dira batik bat.

Arrantza sektorean osasuna zaintzeko gida (pdf, 4,73 MB)

Arrantza sektorean osasuna zaintzeko gida labrurra (pdf, 1,94 MB)

Gidaren laburpenako bideoa

Ingeleko bertsio laburra (pdf, 1,95 MB)