Koronabirusaren prebentzioari buruzko galdera ohikoenak lan-eremuan

COVID-19ko pandemiak piztutako alarma-egoeraren aurrean, Osalanek leiho hau ireki du laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan sortzen ari diren zalantza nagusiei erantzun azkar eta zehatza emateko asmoz.

Ahal dugun neurrian, gomendioak zabaldu eta zalantzak erantzun nahi ditugu, enpresei, prebentzioko profesionalei, delegatuei, langileei eta, oro har, jendeari, lanaren esparruan koronabirusa kutsatzea prebenitzeko neurririk onenak har ditzaten errazteko.

Jakina, informazio hori epidemiaren bilakaerak eta ezagutza zientifikoak gomendatzen dutenaren arabera eguneratuko da.

Lantokietan SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei buruz indarrean dagoen legeriaren arabera, maskara nahitaez erabili behar da. Betebehar hori ez da beharrezkoa izango laneko osasun-zerbitzuek ez erabiltzea gomendatzen duten kasuetan, lan-tipologia edo -baldintza bereziak kontuan hartuta. Nolanahi ere, 1,5 metroko segurtasun-distantzia gorde beharko da.

Gaur egun, eutsi egin behar al zaie kontingentzia-planetan ezarritako neurriei?

Egoera kontuan hartuta, maskarak erabiltzea alde batera utzita, gaur egun are garrantzitsuagoa da lantokietan epidemiari eusteko hartutako neurriekin jarraitzea. Neurri horiek dagozkien kontingentzia-planetan jaso dira: garbiketa, pertsonen arteko distantzia, sarbideetako mailaketa, etab.

 

Lantoki publiko eta pribatuei aplikatzen al zaie?

Jarraibide horiek lantoki guztietan aplika daitezke, publikoak zein pribatuak izan.

Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren arabera (2020ko urriaren 26ko EHAA, 211. zk.), koronabirusaren hedadura geldiarazteko neurri zehatzak jasotzen ditu Osalanek, batez ere pertsonen taldekatzea mugatuz. Hori dela eta, lan-eremuari dagozkion neurri orokor horietako hiru nabarmendu nahi ditu Osalanek:

 • Edozein talde edo bileratan gehienez 6 pertsonak parte hartzea gomendatzen da, betiere segurtasun-distantzia errespetatzen bada eta maskara erabiltzen bada.

 • Prestakuntza ez-arautua modu presentzialean eman ahal izango da, gehienez ere 25 pertsonarekin. Instalazioetan pertsonen arteko segurtasun-tartea mantentzeko beharrezko neurriak ezarri beharko dira, eta segurtasun-maskara nahitaez erabili beharko da.
   
 • Dibulgazio-ekitaldiek edo lan-arloko beste edozein motatako ekitaldik (kongresuak, jardunaldiak, kontseiluak, batzarrak, etab.) edukiera mugatua dute, gehienez ere gela edo espazioa hartzen duen edukieraren % 50era, betiere segurtasun-distantzia errespetatzen bada eta maskara erabiltzen bada.

SARS-CoV-2 infekzio aktiboa duen pertsonaren arnas jariakinek eta arnas bideetako mukosak edo pertsona zaurgarriaren konjuntiboek birusa ukituz transmititzen da.

Duela gutxi, arnasketa-jariakinak izendatzeko modua aldatu da. Lehen, aerosol esaten zitzaien 5 μm-tik beherako tamaina zutenei, eta tanta 5 μm-tik gorako tamaina zutenei, eta, gaur egun, aerosol esaten zaie 100 μm-tik beherako tamaina zuten guztiei.

Aerosoletan isurtzen diren arnas jariakin horiek beste pertsona batzuen mukosak eta konjuntiboak ere izan ditzakete. Pertsonek gero eta aerosol gehiago igortzen dituzte arnasa hartu, hitz egin, arnasa bota, abestu, eztul egin, doministiku egin edo ariketa bizia egitean. Partikula txikiagoak airean esekita egon daitezke segundoz edo orduz, eta igorlearengandik urrun dauden pertsonen arnasbidera irits daitezke (2 metro baino gehiagora), baita halakorik ez dagoenean ere, oraindik airean esekita jarraitzen badute.

Hala ere, ebidentziak erakusten du distantzia laburretan transmisio handiagoa dagoela, eta, beraz, oraindik ere garrantzitsua da pertsonen arteko distantzia mantentzea.

Era berean, posible da kontaktu zuzen edo zeharkako bidezko transmisioa, esku edo fositen bidez, baldin eta jariakin horiek arnas bideko mukosarekin edo pertsona zaurgarriaren konjuntiboarekin badituzte.

Sintomak dituzten pertsonek nahiz sintomarik ez dutenek kutsatu dezakete birusa infekzio aktiboko aldi batean badaude.

Ez dakigu erabateko ziurtasunez zenbat denbora irauten duen birusak gainazal batean. Egindako azterketek adierazten dute koronabirusak gainazal batean iraun dezakeela ordu gutxi batzuetatik egun batzuetara arte, baldintzen arabera (azalera mota, tenperatura, giroko hezetasuna).

Azterlan baten arabera, kobrezko, kartoizko, altzairu herdoilgaitzezko eta plastikozko azaleretan 4, 24, 48 eta 72 orduz iraun dezake hurrenez hurren SARS-CoV-2 koronabirusak, eta 21 eta 23 ºC arteko tenperaturan eta% 40ko hezetasun erlatiboan. Beste ikerketa batean, 22 ºC-tan eta %60ko hezetasun erlatiboan, ez da birusa detektatu: 3 orduren ondoren paperezko gainazalean (inprimatzeko papera edo paperezko musuzapiak); 1 edo 2 egunen buruan egur, arropa edo beiran aplikatzen denean; eta 4 egun baino gehiagoren buruan altzairu herdoilgaitz, plastiko, paperezko diru edo maskara kirurgikoetan.

 

Ikusitako sintomarik ohikoenak: sukarra edo aurretiaz sukarra (% 68,7), eztula (% 68,1), disnea (arnasa hartzeko zailtasuna) (% 31), eztarriko mina (% 24,1), hotzikarak (% 27), gorakoak (% 6), beherakoa (% 14) eta bestelako arnas sintomak (4,5%).

Kasu gehienek sintoma arinak dituzte. Kasu larriagoetan, infekzioak pneumonia eragin dezake, arnasa hartzeko zailtasun handia, giltzurrun-akatsa eta baita heriotza ere. Kasurik larrienak adineko pertsonengan edo gaixotasun kronikoren bat duten pertsonengan gertatzen dira, hala nola bihotzeko, biriketako edo immunoeskasiako gaixotasunen bat dutenen kasuetan.

 • Lantokian urruntze neurriak, bai langileen artean, bai bezeroekin (2 metroko distantziari eutsi).
 • Antolaketa-neurriak enpresan, aipatutako distantzia hori bermatu ahal izateko gure eginkizunetan eta bestelakoetan: sarrerak mailakatu, aldagelak, jantokien erabilera, telelana, bideokonferentzia bidezko bilerak …
 • Lantokietako higiene-neurriak:
  • Eskuak maiz eta behar bezala garbitu.
  • Eskuak lehortzeko xaboi likidoaren eta paperaren banagailuak daudela ziurtatu (ezinezkoa denean, adibidez, lantokitik kanpo ari garenean, oinarri alkoholikoko desinfektatzailea erabili).
  • Zabor-poltsekin estalitako paperontziak daudela ziurtatu.
  • Arnasaren eta eskuen higieneari buruzko informazioa leku estrategikoetan jarri (kartelak, liburuxkak, etab.).
  • Lantokietan higiene-neurriak ezarri eta jarraipena egiten zaiela ziurtatu.
  • Gainazalak zorrotz garbitu. Desinfektatzeko lixiba diluitua erabil daiteke, eta lixiba erabili ezin den gainazaletan etanola erabil daiteke% 95ean.
  • Jendearentzako arreta dagoen guneetan, aurreko gomendioez gain, zabor-poltsaz estalitako paperontziak eta erabili eta botatzeko paperezko zapiak daudela ziurtatu.
  • Ondo aireztatu lantokia, haize freskoa sar dadila ziurtatu. Egunean gutxienez 3 aldiz 10 minutuz aireztatzea gomendatzen da.
 • Birusa gehiago zabal ez dadin, COVID-19 sintomak dituzten langileak lantokira ez joatea gomendatzen da, eta prebentzio-zerbitzuko osasun-zerbitzuari kontsultatzea.

Lanaldian sintomarik nabaritzen baduzu, maskara kirurgiko bat jarri beharko zenuke (eskuragarri izanez gero) eta lan-jardueratik erretiratu, lankideekin 2 metro baino gutxiagora ez egoteko. Gainera, berehala jarri beharko duzu harremanetan zure lan-arriskuen prebentzio-zerbitzuko osasun-zerbitzuarekin, eta hark adieraziko dizu zer urrats egin behar dituzun.

Hauek dira neurririk eraginkorrenak:

 • Garbitu eskuak maiz.
 • Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoa erabilita edo zapi bat erabiliz. Bota zapia berehala eta garbitu eskuak.
 • Eztul, doministiku edo sukarra duten pertsonengandik bi metrora egon.
 • Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa.

Laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuko osasun-arloak ebaluatuko du ea langile bereziki sentikorrak dauden SARS-CoV-2 koronabirusaren infekzioari dagokionez; langileak zein egoera berezi bizi duen ezarriko du, eta prebentzio-, egokitzapen- eta babes-neurriei buruzko txostena egingo du. Horretarako, kontuan hartuko du langilearen osasun-egoerak berez dakarren arriskua areagotu gabe lana egitea ahalbidetzen duen baldintzarik dagoen ala ez.

2020ko abuztuaren 2tik eskura dugun ebidentzia zientifikoa oinarri hartuta (Osasun Ministerioaren COVID-19ri buruzko informazio zientifiko-teknikoa; ECDC; CDC), Osasun Ministerioak talde kalteberatzat jo ditu honako hauek dituzten pertsonak: gaixotasun kardiobaskularrak, hipertentsioa barne; biriketako gaixotasun kronikoak, diabetesa, giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa, immunoeskasia, minbizia tratamendu aktiboaren fasean, obesitate morbidoa (GMI>40), haurdunaldia eta 60 urte baino gehiago izatea.

Pertsona bat COVID-19rekiko bereziki sentikortzat jotzeko, aurreko paragrafoan adierazitakoa aplikatu behar da. Ebaluazio hori da kasu bakoitzari egokitutako prebentzio-erabaki teknikoak hartzeko oinarri izan daitekeen jarduera tekniko bakarra.

Urriaren 7ko SARS-CoV-2rekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuen prebentzio-zerbitzuentzako jarduketa-prozedurak jarduera-gida bat eskaintzen du IV. eranskinean eremu sanitario eta soziosanitarioan kalteberatasun eta arriskua kudeatzeko, eta V. eranskinean eremu ez-sanitario edo soziosanitarioetan kalteberatasuna eta arriskua kudeatzeko jarduera-gida bat.

Lan Arriskuen Prebentziorako Legeak dio enpresaburuak bere zerbitzura dauden langileen segurtasuna eta osasuna bermatu beharko dituela lanarekin zerikusia duten alderdi guztietan. Segurtasuna bermatzen ez bada, zure prebentzio-ordezkariarekin harremanetan jarri, hark enpresari jakinaraz diezaion. Egungo egoera kontuan hartuta, bere Prebentzio Zerbitzuaren aholkularitzarekin adostu behar ditu langileen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak.

Enpresaren erantzunik jasotzen ez baduzue, eta, beraz, enpresak bere langileak babesteko duen erantzukizuna betetzen ez badu, salaketa jar dezakezue lan-agintaritzan.

– Kasuren bat zaindu duen edo haren jariakin eta jariakinekin kontaktuan egon den edozein pertsona: babes-neurri egokiak erabili ez dituzten osasun-langileak edo soziosanitarioak, edo antzeko beste kontaktu fisiko bat duten pertsonak, edo behar diren babes-neurririk gabe lagin biologikoak manipulatu dituen edozein pertsona.
– Kasu baten leku berean 2 metro baino gutxiagoko distantzian (adibidez, bisitak, bilera) egon den edozein pertsona, 24 ordutan 15 minututik gora pilatuta, babes-neurri egokiak erabili gabe. Prebentzio-zerbitzuak neurri horien jarraipena eta egokitasuna baloratuko ditu.
– Ikastetxeen testuinguruan, ikastetxeetan COVID ? 19 kasuen aurrean jarduteko gidan ezarritakoari jarraituko zaio.

Enpresek prebentzio-zerbitzuak adierazitako prebentzio-neurriak (antolakuntzakoak, teknikoak eta babes kolektibo edo indibiduala) hartu beharko dituzte, arriskuen ebaluazioaren arabera, hau da, enpresak egiten duen jardueraren motaren eta ezaugarrien arabera.

SARS-CoV-2 koronabirusetik babesteko lan-arloan hartu behar diren neurri orokorrak arestian aipatutakoak dira. Egungo egoera dela eta, Osasun Publikoak herritar guztiei ezartzen dien segurtasuna bermatu ezin bada, enpresaburuak ez du betetzen langileak babesteko duen betebeharra.

Prebentzio-neurririk ez dagoela antzemanez gero, langileen ordezkarien bidez enpresari jakinaraztea gomendatzen da. Erantzunik jasotzen ez bada, salaketa aurkeztu behar da lan-agintaritzan. Horretarako, Lan eta Justizia Sailak bitarteko hauek ditu:

 1. Lan Ikuskaritzan aurkez daitekeen salaketa formala
   
 2. Laneko Iruzurren Postontzia, herritarren eskura, edonork sala dezan laneko, Gizarte Segurantzako edo arriskuen prebentzioko araudiaren edozein ez-betetze.

Enpresak beharrezko neurri guztiak hartu behar ditu bere profesionalek modu seguruan lan egiten dutela bermatzeko.

Lehenik eta behin, beharrezkoa ez den esposizio-egoera oro saihestu behar da. Esposizioa saihesteko ahalegin guztiak egin ondoren soilik ebaluatuko dugu arriskua, eta ebaluazioaren emaitzen arabera, prebentzio-neurriak proposatu.

Beraz, neurri guztiak, antolakuntzakoak barne, hasieran behintzat arriskua ezabatzera bideratu behar dira. Lehenengo antolaketa-neurriek, beraz, langileak esposiziopean ez egotea izan behar dute helburu. Horrek esan nahi du pertsonak lantokietan gertu egotea saihestuko duten lan-moduak hartu behar direla, pertsonen arteko kontaktua eta instalazio, ekipo, material eta abarren erabilera partekatua eragotziz. Telelana eta bitarteko telematikoak sustatu behar dira, eta bereziki sentikortzat jotzen diren langileei arreta berezia eskaini.

Ekidin ezin izan den arriskua prebentzio-zerbitzuak ebaluatu behar du, eta ebaluazioaren emaitzak beharrezkotzat jotzen badu, prebentzio-neurriak hartuko dira.

Hainbat neurri har daitezke, horien artean, lantokian kutsadura-iturri posibleak batera ez egotea. Lana antolatzean, esposiziopean dauden langileen kopurua murriztea izango da helburua, horretarako, arauak ezarriko dira pertsonen arteko kontaktuaren maiztasuna eta mota saihesteko eta murrizteko. Horrek txandak berrantolatzea edo zereginak dibertsifikatzea ekar dezake. Ordu-tarteak, txandak, guneak eta abar esleitzea balora daiteke, eta leku komunak erabiltzeko baldintzak zehaztu: aldagelak, jantokiak, etab. Eremuak mugatu eta seinaleztatu.

Infekzioa prebenitzeko neurririk garrantzitsuenak pertsonen arteko distantzia (2 metro) eta, gainazalen eta pertsonen higienea mantentzea dira. Beraz, obra bakoitzeko lan-arriskuen prebentzioko neurri espezifikoak alde batera utzita, hartu beharreko neurri orokorrak (birusaren transmisioari dagokionez), laburbilduz, honako hauek dira (xehetasun gehiagorako, ikusi Osalanek eraikuntza-arloari buruz egindako fitxa):

 • Lanera doazen pertsonek EZ dute sintomarik izan behar.
 • Lana obra-lekuetan banatu 2 metroko segurtasun-tartea mantenduz
 • Beharrezkoa da gainazalak garbitzea, batez ere maiz ukitu daitezkeenak (desinfektatzaile gomendagarria: lixiba diluitua, prestatu berria)..
 • Leku komunen erabilera definitu eta maiztasun handiagoz garbi mantendu.
 • Eskuak eta partekatzen diren ekipoak, erremintak eta abar garbitzeko eremuak izan.
 • Positibo bat egiaztatzen denean, prebentzio-zerbitzuak kontaktu estuak identifikatuko ditu. Kutsatutako obra-lekuak itxi egingo dira eta, desinfektatu ondoren, beste langile batzuek jardun ahal izango dute.
 • Laneko arroparen eta norbera babesteko ekipamenduen garbiketa zorroztu. Ez da arropa astindu behar garbitzeko.

Covid-19ren kontaktua kontrolatzeko neurriak direla eta, obran aplikatu beharreko lan-prozedurak eta prebentzio-neurriak aldatuz gero, Segurtasun eta Osasun Planaren eranskina idatzi behar da, eta Egikaritze-faseko Segurtasun- eta Osasun-koordinatzaileari aurkeztu, onar dezan.

Gaur egun, aurrez aurreko bisitak eta bilerak ahalik eta gehien mugatu behar dira. Erabateko beharra eta premia dagoenean bakarrik joan behar da aurrez aurreko jarduera batera.

OSALANek ez ditu enpresen kontingentzia-planak berrikusten. Jarduerarekin jarraitzea erabakitzen duten enpresek Osasun Ministerioaren gomendioak bete beharko dituzte, SARS-CoV-2 birusarekin kutsatzeak mugatzeko helburu orokorrarekin bat eginez.

Jarduera-prozedurak argitaratu dira, prebentzio-zerbitzuek behar bezalako aholkularitza eman diezaieten beren jarduerarekin jarraitzea erabakitzen duten enpresei. Baina bizi dugun egoeran, haiek dute erantzukizuna Prebentzio Zerbitzuaren aholkularitzarekin batera, duten esposizio-arriskua ebaluatzeko eta osasun-agintariek ezarritako gomendioak eta jarraibideak jarraitzeko.

https://www.mscbs.gob.es/eu/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm

Prebentzio-neurririk ez dagoela ikusten baduzue, enpresari jakinarazi behar diozue (prebentzioko ordezkariaren edo langileen ordezkarien bidez egitea gomendatzen dizuegu), eta erantzunik jasotzen ez baduzue, salaketa jar dezakezue lan-agintaritzan arestian aipatutako bideak erabilita.

Egoera honek are garrantzi handiagoa ematen dio prebentzio-ordezkarien figurari, langileek laneko arriskuen prebentzioaren arloan dituzten interesak defendatzeko. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 36. artikuluaren (prebentzioko ordezkarien eskumenak eta ahalmenak) arabera, enpresaren, Prebentzio Zerbitzuaren eta langileen arteko bitartekaritza-eginkizunak baliagarriak izan daitezke enpresak ildo horretan egiten dituen ekintzak benetan eraginkorrak izan daitezen bermatzeko.

Era berean, une zail hauetan, araudiak lan-arriskuen prebentzioan ematen dien zaintza eta kontrolerako eskumena baliatu behar dute, enpresak bultzatzeko langileen segurtasuna eta osasuna ziurtatzera.

COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak honako hau aipatzen du 5. artikuluan:

 1. artikulua. Urrutiko lanaren lehentasuna.

Arau honetan ezartzen diren lan-arloko salbuespenezko neurrien helburu nagusia da bermatzea enpresa-jarduera eta lan-harremanak normaltasunez berrabiaraziko direla osasun-arloko salbuespen-egoeraren ondoren.

Zehazki, antolaketa-sistemak ezarriko dira jarduera beste mekanismo batzuen bidez mantendu ahal izateko, batez ere urrutiko lanaren bidez, eta enpresak neurri egokiak hartu beharko ditu hori teknikoki eta zentzuz posible bada, eta beharrezko egokitzapen-ahalegina proportzionala bada. Neurri alternatibo horiek, bereziki urrutiko lana, lehentasunezkoak izan beharko dute jarduera aldi baterako utzi edo murriztu aurretik.

[…]

Beraz, lana modu ez-presentzialean egin ahal bada, enpresak lehentasuna eman behar dio aukera horri.

Enpresako prebentzio-zerbitzuak arriskua ebaluatu eta neurri egokiak proposatu beharko ditu, osasun-agintariek egindako gomendioak kontuan hartuta (ikus Osasun Ministerioak argitaratutako dokumentu teknikoak).

Oro har, laneko arropa ahalik eta gutxien manipulatu behar da, ez da astindu behar, emeki bildu behar da, eta zuzenean garbigailura eraman edo poltsa batean jarri behar da, garbitzeko lekura eramateko. Arropa arrunteko detergentearekin garbituko da.

Enpresak laneko arropa garbitu eta desinfektatu behar du.

Enpresa bateko langile batek etxean dagoela COVID-19 infekzio-sintomak baditu, ez du lantokira joan behar, eta Osakidetzako Lehen Mailako Arretako medikuarekin jarriko da harremanetan. Azken hori arduratuko da baja- eta alta-parteak emateaz, baldin eta COVID-19 infekzioarekin bat egiten duen sintomatologia agertzen badu. Berdin jokatuko du kasu baten kontaktu estua izanagatik langilea isolatzen denean, bai eta bere egoera bereziki sentikorra denean. Horretarako, aurretiaz aztertu egingo da, lanpostua egokitzeko aukerarik dagoen, kutsatzea ekiditen duen babes egokia dagoen edo enpresako arriskurik gabeko beste lanpostu batean birkokatzea dugun.

Laneko arriskuen prebentzio zerbitzuko osasun-zerbitzuak aldi baterako ezintasunaren beharra egiaztatzen duen txostena egingo du, lehen mailako arretako zerbitzuei erraztasunak emateko kasu posible, probable edo baieztatutako kasuen kudeaketan, bai eta kontaktu estuetan ere. Halaber, SARS-CoV-2 koronabirusaren infekzioari dagokionez sentsibilitate berezia duten langileentzako txostena egingo du honako egoera hauetan: lanpostua egokitzeko aukerarik ez dutenen kasuan, SARS-CoV-2 kutsatzea ekiditen duen babes egokia ez dutenen kasuan edo enpresako SARS-CoV-2 koronabirusaren aurrean arriskurik gabeko beste lanpostu batean birkokatzea ezinezkoa dutenen kasuan.

Baja-partea eta berrespen-partea langilearen presentzia fisikorik gabe emango dira.

Enpresak horren berri eman behar dio bere lan-arriskuen prebentzio-zerbitzuko osasun-zerbitzuari, hark lan inguruan kontaktu estuak azter ditzan. Kontaktu estu asintomatiko gisa baloratutako pertsonek etxean koarentena egin beharko dute 10 egunez. Egun horietan sintomen agerrera kontrolatuko dute. Etxean koarentena egin ahal izateko aldi baterako ezintasuna eskatuko dute lehen mailako arreta zerbitzuan; horretarako, prebentzio zerbitzuko osasun-zerbitzuak emandako txostena aurkeztuko dute, hala behar izanez gero.

Osasun Ministeritzaren SARS-CoV-2arekiko esposizioaren aurrean laneko arriskuen prebentzio zerbitzuetarako jarduteko prozedur (gaztelaniaz)

Aldian-aldian jo behar da Osasun Ministerioaren web-orrira. Bertan, COVID-19, koronabirus berriak eragindako gaixotasuna atalean, pandemiari buruzko informazio eguneratua ematen da, eta profesionalentzako informazio tekniko atalean “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 “ dokumentuaren bertsiorik eguneratuena aurkituko duzu.

Langile batek arnas infekzioarekin bateragarriak diren sintomak baditu (sukarra, eztula, arnasteko zailtasuna), ez du lanera joan behar. Nahi izanez gero, etxean har dezakezu tenperatura, eta sukarra agertuz gero, zure lehen mailako arretako medikuarekin kontsultatu beharko zenuke, eta ez lanera joan.

Ez da tenperatura hartu behar enpresan lanean sartu aurretik.

Enpresa bateko prebentzio-zerbitzuak COVID-19k eragindako gaixotasun kasu posible, probable edo baieztatutako bat dagoela dakienean, enpresaren barruan kasu horren kontaktu estuak zeintzuk diren ikertu behar du.

Prebentzio-zerbitzuko osasun zerbitzuak kontaktuak zeintzuk diren aztertu ondoren, zerrenda bat egingo du eta Osalaneko Lan Osasun Unitateari bidaliko dio.

Kasua behin enpresa itxita agertu bada, hark ez du ezer egin beharko, ez bada sintomak enpresa itxi baino lehenago agertu direla. Horrela bada, kontaktu estuak bilatzeari ekin beharko litzaioke, nahiz eta enpresa itxita egon.