Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Emakundea

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Trebakuntza eta informazioa

Trebakuntza eta informazioa

Psikoprebenen eginkizuna da arrisku psikosozialen prebentzioan esku hartzen dugun agente guztiei prestakuntza eta informazioa eskaintzea (Osalanen arloaren eta eskumenen baitan) eta, era berean, gaiari buruzko sentsibilizazio sozial handiagoa sustatzea.

  • Arrisku psikosozialen prebentzioa jakitera ematea ahalik eta kanal gehienen bidez (Interneta, ikus-entzunezko euskarriak, dibulgaziozko ekitaldietan esperientziak trukatuta, eta abar).
  • Hainbat ekitalditan arrisku psikosozialen prebentzioari buruzko informazioa eta ezagutza zabaltzea (jardunaldi teknikoak, kongresuak, tailerrak, eta abar).
  • Arrisku psikosozialak hobeto ebaluatzeko eta tratatzeko tresnak azpimarratzea (gidak, protoloak, eta abar).
  • Agenteak gaitzea haien prebentzio-funtzioa gara dezaten; ondorioz, hainbat kolektibotarako prestakuntza espezifikoa eskainiko da eta tailer zein hitzaldi espezifikoetan material eta eduki informatibo zein hezigarria emango da (agente sozialei, prebentzio-zerbitzuetako teknikariei, enpresei, mutuei, zerbitzu publikoei, lan-ikuskaritzari, eta abar).

 

Psikoprebenek egindako prestakuntza-lanen artean, lan hauek nabarmendu ditzakegu:

null


  • Portal de Riesgos Psicosociales del INSHT
  • European Agency
  • Red europea de promoción de la salud en el trabajo
  • Diskriminazio eta Jazarpen Moralaren Euskal Behatokia
Euskadi, auzolana