Dokumentazioa

  • Osalaneko argitalpenen katalogoa: laneko segurtasun eta osasun alorreko baldintzak hobetzen laguntze aldera, ezaguera sortzeko informazioa eskaintzen dugu [informazio gehiago]
  • Estrategiak, Planak eta Memoriak:  hemen daude gure helburuak lortzen laguntzen diguten dokumentuak [informazio gehiago]
  • Azterlanak: laneko segurtasun eta osasun alorreko baldintzei buruzko azterlanak egiten ditugu; baldintza horiek izan daitezke, besteak beste, lanpostu jakin batekoak, jarduera-sektore batekoak eta produktu jakin baten erabilerakoak [informazio gehiago]
  • Estatistika-azterlanak:  hilero argitaratzen ditugu Euskal Autonomia Erkidegoko laneko istripuei eta lanbide-gaixotasunei buruzko estatistikak [informazio gehiago]
  • Hitzaldiak:  2010. urteaz geroztik prestakuntzaren alorrean guk egindako aurkezpen guztiak eskuragarri, klik bakarra eginez [informazio gehiago]
  • Kartelak eta triptikoak: laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten hainbat gairi buruzko material grafikoa duzu eskuragarri hemen [informazio gehiago]
  • Ikus-entzunezko materiala:

    > Bideoak: ikusi eroso-eroso zure ordenagailuan gure YouTubeko kanala [informazio gehiago]

    > Argazkiak: irudi guztiak albumetan antolatu ditugu, errazago ikusi eta goza dezazun [informazio gehiago]

    > Gaikako mikrositeak: ezagutu gaiaren arabera antolatutako gure gune txiki guztiak, hala nola gazteria, psikosoziologia, Cano Taldea eta Datuen gutxieneko multzoa [informazio gehiago]

Liburutegia

Laneko segurtasunaren eta osasunaren alorrean diharduten pertsona guztiei laguntza bibliografikoa eta dokumentala ematea dugu xede [informazio gehiago]

Prestakuntza eta informazioa

Laneko segurtasuna eta osasuna sustatzeko kongresuak, jardunaldiak, tailerrak eta dibulgazioko beste jarduera batzuk antolatzen ditugu [informazio gehiago]

Diru-laguntzak

Diru-laguntzen hainbat ildo kudeatzen ditugu, diru-laguntzen plan estrategikoan xedatutakoa betez [informazio gehiago]