Genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan integratzeko jarraibideak (2017)

Genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan integratzeko jarraibideak
 
Argitalpena
2017
Egilea(k)
Alazne Azpiroz, Victoria Alvarez, Susana Carramiñana, Begoña Lekue, Arrate Padilla, Blanca Pérez y Maite Robertson

Deskribapena

Gizonek eta emakumeek lan-merkatuan kondizio eta estatus sozial eta ekonomiko desberdinak dituzte eta, ondorioz, arrisku desberdinak eta osasun-arazo desberdinak dituzte. Gauzak horrela, lan feminizatuek batez ere arrisku ergonomiko eta psikosozialak dituzte, eta maskulinizatuek segurtasun-arriskuak. Arrisku horiek osasunari desberdin eragiten diote: emakumeei dagokienez, eraginak epe luzera agertzen dira eta arrazoi asko dituzte, eta kaltea laneko eta lanetik kanpoko arrisku-faktore anitzek sortzen dute; gizonek, aldiz, istripu traumatiko gehiago izan ohi dituzte.

Genero-ikuspegia laneko arriskuen prebentzioan integratzeko jarraibideak (pdf, 900 KB)