Araudia

Nazioarteko esparrua

Laneko Segurtasun eta Osasunarekin zerikusia duten LANEren arau hautatuak

Europako esparrua

Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloko europara legedia

Estatuaren esparrua

Laneko arriskuen Prebentzioko indarrean dagoen kode elektroniko finkatua


Laneko segurtasun eta osasunari buruzko lege-testuak

EAEko esparrua


90/2023 DEKRETUA, ekainaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko prebentzio-sistemaren barruan prebentzio-zerbitzuen jarduketa sanitarioei eta laneko medikuntzaren gaineko auditoretzak egiteari buruzkoa

26/2008 Dekretua, otsailaren 5ekoa, prebentzio-sistemaren auditoretza- edo kanpoko ebaluazio-jarduerak burutzeko pertsona edo erakunde espezializatu baimenduen eta kanpoko prebentzio-zerbitzu gisa jarduteko egiaztatutako erakunde espezializatuen Erregistroa sortu eta arautzen duena

EAEn Osasun Alorreko eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko Alorreko Lanbide Arteko Akordioa

guia comercioLegislación sobre seguridad y salud en el trabajo. Disposiciones generales y específicas. 2017 (pdf, 6 MB)

Orain arte argitaratzen ziren bi liburukiak (Xedapen Orokorrak eta Xedapen Espezifikoak) bakar batean bateratu ditugu, eraztun-karpetaren formatuarekin, erabilgarriagoa eta erabilerrazagoa delako eta eguneratzea errazten duelako.
Helburu izaten jarraitzen dute, alde batetik, prebentzioko langile teknikoek eta profesionalek, eta, bestetik, laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan interesa duen orok. Azken horiek, askotan, kontsulta egin behar izaten dute laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudiarekin lotuta.
Era berean, nahitaezko dokumentazioa da Prebentzioko Ordezkarientzako Oinarrizko Ikastaroan, lantokietan aplikatu beharreko araudi ohikoena eskura jartzen baitu.