Osalanek hileroko informazio-kanpaina bat jarri du abian

Osalanek martxan jarri du lantokietan segurtasuna eta osasuna aktiboki eta partaidetzaz kudeatzeari buruzko sentsibilizazio-mezuak hilero zabaltzeko kanpaina. Kanpaina hori irrati-iragarkien, sare sozialen eta hedabide digitalen bidez zabaltzen hasi da.


Planteamenduaren abiapuntua hedabideetan etengabeko presentzia izatea da, Osalanen estrategiari lotutako mezu espezifikoekin jendearengana iristeko, eta laneko segurtasunari eta osasunari eta arriskuen prebentzioari buruz sentsibilizatzeko. Beraz, kasu honetan, alderdi sentsibilizatzaileaz gain, gizartean prebentzioaren kultura sustatzen duten inpaktuen kadentziari eutsi nahi dion informazio-ikuspegia ere badago.


Hileroko agerraldien izaera informatiboa dela eta, Osalanek "Pilula informatiboa" du abiapuntu. Pilula hori komunikabideen eta hezkuntzaren esparruan erabili ohi da, labur eta zuzenean aurkeztutako informazio-kopuru txiki bati erreferentzia egiteko.


"Pilula informatiboak" erabiltzeko konbentziotik abiatuta, "Pilula prebentiboak" kontzepturantz eboluzionatzen dugu, prebentzioaren kontzeptua txertatuz. Azken finean, Laneko Arriskuen Prebentzioa funtsezko alderdia da langileen segurtasuna eta osasuna bermatzeko eta lan-ingurune seguru eta osasungarriak sustatzeko. Gainera, prebentzioa kudeaketa aktibo eta parte-hartzailearen ikuspegitik landu behar dela kontzientziatuko da, lantokietako segurtasuna eta osasuna bermatzeko.


Prebentzioko pilula guztiek zeharkako ikurhitza bat izango dute, hilero. Ikurhitza horrekin prebentzioaren garrantzia indartzen da, laneko segurtasun eta osasunerako funtsezko faktore gisa, Osalanek hainbat kanpainatan ezarri duen bezala. Zeharkako ikurhitza hau da: "Konponbidea prebentzioan dago".


Informazio-pilulak irrati-iragarkien bidez zabaltzen dira, eta horiek sare sozialetan indartzen dira, Instagramen story, Facebooken post eta hedabide digitaletan publizitatea eginez: banners.