Autor: Vicente Camarero
ISBN: 84-95859-27-0
Fecha: 01/01/2004
Precio: 20,00 €
EZPONDAK EGONKORTZEKO. PROZEDURA EGITEKO GIDALIBURUA.

				Ezpondak egonkortzeko. Prozedura egiteko gidaliburua

Gidaliburu hau plazaratu dugu esparru honetako enpresentzat nahiz teknikarientzat tresna erabilgarri izango delakoan.

Gidaliburu prestatzeko, arriskuebaluazio batetik abiatu gara (beronen bukaeran erantsitakoa) eta Lanerako Prozedura idazteko oinarri gisa erabili dugu, ondoren kontrol zerrenda baten bidez (“check list”) osatu duguna.

Ezpondak egonkortzeko. Prozedura egiteko gidaliburua.