Egilea(k): Javier Pradera Diguez
ISBN: 978-84-95859-43-3
Argitalpen-data: 01/01/2007
Prezioa: 15,00 €
Eraikuntza lanak egin bitarteko segurtasun eta osasun koordinatzailearen gidaliburu praktikoa

				Eraikuntza lanak egin bitarteko segurtasun eta osasun koordinatzailearen gidaliburu praktikoa

Obrek dirauten bitartean Koordinazioaren nondik norakoak azaltzen dituen argitalpen hau egiteko, Teknikari adituen (Koordinatzaileak, Laneko Agintaritza, Osalan, Enpresak, etab.) laguntza izan da. Segurtasun eta Osasun Koordinatzaileen gomedioen bitartez, haien jarduera dinamizatzea da helburua, eraikuntza-eremuan eragile diren heinean, eta, bestetik, obra-fase edo aldi ezberdinetako lan-baldintzei buruzko azterlanak egitea ahalbidetzen du. Izan ere, obraren fase bakoitzari dagokion Segurtasun eta Osasunaren plangintza egokia eta txertatuz, Laneko Arriskuen Prebentzioaren kudeaketa lagungarria bideratuko baita.

Eraikuntza lanak egin bitarteko segurtasun eta osasun koordinatzailearen gidaliburu praktikoa (pdf, 1.64 MB)